Archiwum kategorii: internet

internet

Internet międzynarodowy dzień społeczeństwa informacyjnego

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, który upamiętnia założenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, czyli agencji ONZ ds. technologii cyfrowych. ŚDSI to dobra okazja, by przypomnieć sobie m.in. jak sprawnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie poruszać się w sieci. Jakie są główne źródła dezinformacji?
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego – zachowaj czujność

Praktycznie każdy może teraz publikować treści w mediach społecznościowych. Niestety, nie wszyscy robią to kompetentnie, rzetelnie i obiektywnie. Często trudno jest nam odróżnić prawdziwą informację od zmanipulowanej, zwłaszcza gdy zawiera ona w jakiejś części prawdę, ale ktoś przedstawił ją w zniekształconym kontekście. Osoby, które nas dezinformują, wykorzystują także filmy i zdjęcia, które trudno nam zweryfikować, ale wywołują u nas silne wrażenie.

Rozpowszechnianie dezinformacji może być również wynikiem wpływu społeczności internetowej, grupy rówieśniczej lub nawet rodziny. Czasami bowiem ludzie dezinformują siebie nawzajem, ponieważ bezkrytyczne i bezrefleksyjne udostępniają nieprawdziwe wiadomości. Ktoś może powielić fałszywe treści, bo wcześniej zrobiła to znana osoba lub autorytet w danej dziedzinie. Innym razem informacja brzmi dla nas wiarygodnie – bo tak powiedział nasz sąsiad albo inna bliska nam osoba.

Dezinformacji sprzyjają również silne emocje. Fałszywe wiadomości, które nas rozgniewały, mogą nam łatwiej zapaść w pamięci i sprawić, że chętniej rozpowszechnimy je w internecie. Silne emocje, takie jak gniew, strach czy empatia, istotnie wpływają na to, jak dobrze zapamiętujemy informacje. Dzięki temu ludzie niestety lepiej zapamiętują fałszywe wiadomości i częściej udostępniają je w Internecie.
Weryfikuj!

Eksperci z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) proponują skuteczny sposób walki z dezinformacją. Należy stosować Zasadę „5xZ”. Na czym ona polega? Musisz zweryfikować:

czy źródło jest wiarygodne (np. czy znasz osobiście autora),
czy relacja, którą ktoś przedstawia, jest prawdziwa i logiczna,
czy inni niezależni autorzy potwierdzają tę samą sytuację,
co jest opinią autora, a co jest faktem,
czy autor zgłosił sytuację odpowiednim służbom, jeżeli jest to konieczne.

W obliczu narastającej fali dezinformacji, zachowajmy szczególną ostrożności podczas przeglądania treści w sieci. Dlatego dbajmy o to, by nasze poglądy opierały się na faktach, a nie na fałszywych narracjach. Bądźmy czujni, pytajmy, weryfikujmy. Razem możemy zwalczyć dezinformację i budować bardziej świadome społeczeństwo.
Jak świat obchodzi Świat Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowe obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ang. World Information Society Day, ŚDSI) organizuje sam Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, ITU). ITU, założony w 1865 roku, jest najstarszą na świecie organizacją międzynarodową, która standaryzuje i reguluje rynek telekomunikacyjny oraz radiokomunikacyjny.

W tym roku ITU zorganizował rozmowę z ekspertami i innowatorami o tym, jak cyfrowe innowacje wspierają zrównoważony rozwój i powszechny dobrobyt. Więcej informacji o światowych obchodach ŚDSI znajdziesz na stronie wydarzenia (ang.).
Jak obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Obchody ŚDSI w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). ŚDSI od lat jest wyjątkowym festiwalem informatycznym, także i w tym roku PTI przygotowało wiele ciekawych wydarzeń.

W ramach tegorocznych obchodów 15 maja odbyła się konferencja „Technosfera przemysłu przyszłości – Przełomowe technologie w praktyce”, na której wystąpili eksperci z różnych dziedzin, aby nakreślić perspektywy rozwoju dla różnych sektorów przemysłu w kontekście przyszłych technologicznych zmian. Punktem kulminacyjnym wydarzenia była „Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego”, na której pojawili się wysocy rangą przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych i mediów.

16 maja zaś odbyła się konferencja „Technosfera Edukacji Przyszłości – Inteligentna Edukacja Cyfrowa”, na której eksperci skoncentrowali się na trzech kluczowych tematach. Najpierw omówili kwestię tego, jakie są niezbędne umiejętności w erze postępującej digitalizacji i jak przygotować społeczeństwo na wyzwania nowej rzeczywistości. Kolejny obszar dyskusji dotyczył kwestii związanych z personalizacją edukacji, analizą danych oraz potencjalnymi wyzwaniami i korzyściami dla systemu edukacyjnego. W ostatniej części konferencji dyskutanci skupili się na tym, w jaki sposób polscy eksperci i instytucje edukacyjne przyczyniają się do światowego postępu technologicznego.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/swiatowy-dzien-spoleczenstwa-informacyjnego–zachowaj-czujnosc

Internet Ukraina i Polska współpraca w zakresie cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji oraz Mykhailo Fedorov, wicepremier ds. innowacji, rozwoju edukacji, nauki i technologii oraz minister transformacji cyfrowej Ukrainy podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie digitalizacji.
Ukraina i Polska podpisują memorandum o współpracy w zakresie cyfryzacji

Głównym celem partnerstwa Polski i Ukrainy jest współpraca w dziedzinie technologii cyfrowych i innowacji, rozwój branży IT, sztucznej inteligencji, e-administracja, a także rozwój aplikacji mObywatel i Diia.

– Podpisaliśmy memorandum w celu rozszerzenia możliwości współpracy polsko-ukraińskiej. Osobiście widzę, a nasi ukraińscy przyjaciele potwierdzają to, że pomoc ze strony Polski ma realny wpływ na wiele aspektów funkcjonowania ludności ukraińskiej podczas wojny. Zrobimy wszystko, aby wzmocnić nasze wsparcie cyfrowe. Ukraina musi wygrać wojnę, a strategiczna współpraca polsko-ukraińska pomoże osiągnąć ten cel! – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Podczas wizyty w Kijowie Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że polski rząd będzie nadal pokrywać opłaty za terminale. Pozwoli to na kontynuowanie korzystania z usług komunikacyjnych przez kluczowe obiekty infrastruktury bezpłatnie.

– Polska jest kluczowym partnerem w krajobrazie cyfrowym Ukrainy. W obliczu pełnowymiarowej inwazji Polska wykazała stałe wsparcie dla naszej infrastruktury cyfrowej na poziomie strategicznym. Polska stała się wiodącym dostawcą terminali Starlink dla Ukrainy, dzięki czemu ponad 20 000 terminali zwiększa komunikację i dostęp do internetu dla Ukraińców. Jestem przekonany, że nasze partnerstwo będzie nadal przynosić liczne wspólne inicjatywy i znaczące projekty w przyszłości – powiedział Mykhailo Fedorov.

Podczas swojej wizyty w Kijowie wicepremier Krzysztof Gawkowski rozmawiał także o roli Polski jako głównego ośrodka analitycznego i koordynacyjnego Mechanizmu Tallińskiego (tzw. Back Office). Nasz udział w Mechanizmie służył realnemu zaspokojeniu średnio – i długoterminowych potrzeb ukraińskiego systemu cyberbezpieczeństwa, wzmocnieniu odporności Ukrainy.

Na zakończenie wizyty minister odwiedził także Unit City, stworzone w 2020 roku centrum rozwoju nowych technologii oraz wspierania startupów, nazywane ukraińską Doliną Krzemową gdzie spotkał się z przedstawicielami Ukraińskiego Funduszu Startupów.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ukraina-i-polska-podpisuja-memorandum-o-wspolpracy-w-zakresie-cyfryzacji