Aplikacja pozwalająca na weryfikację adresu

speed testy
speed testy

Nowa aplikacja pozwalająca na weryfikację adresu i wygenerowanie tzw. adresu uniwersalnego
02.08.2017

Aplikacja została przygotowana przez współpracujące z Ministerstwem Cyfryzacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i jest na wstępnym etapie budowy. Dzięki zgłoszeniom testujących lokalizowane są miejsca wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczące niespójności pomiędzy bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK.

Adres uniwersalny, o którym mowa w tytule, to adres zapisany, jako ciąg znaków – kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr), kodu terytorialnego (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr), współrzędnych geodezyjnych x, y danego punktu adresowego oraz numeru budynku. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego aktualizowanie czy też weryfikację każdego dnia i zdejmuje z indywidualnych osób fizycznych uciążliwość badania poprawności adresu. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dane będą pochodziły z jednoznacznie określonych źródeł i w razie jakichkolwiek błędów możliwa będzie natychmiastowa ich korekta.

Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać:

00110;1465011;0918123;45369;486993.2171;637005.0513;1;

Pierwszych pięć cyfr to kod pocztowy (bez myślnika) – taki kod dla tego adresu figuruje w bazie geodezyjnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, i taki został przekazany do GUGiK. Tymczasem na stronie internetowej Pałacu Kultury i Nauki, w kontaktach znajdujemy kod pocztowy 00-901 – i taki sam kod pocztowy znajdujemy w REGONie. Twórcą kodów pocztowych jest Poczta Polska SA i to ona „przydziela” je poszczególnym adresom. Testowana aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów – w tym przypadku błąd jest w bazie GUGiK, gdzie aplikacja go ujawnia.

Adres aplikacji: http://itia.pl/adres/

Test polega na tym, aby wpisać do aplikacji kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy, z wakacji, …z dowolnego miejsca w Polsce). Adresy w żaden sposób nie są łączone z osobami dokonującymi testów.

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa, po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo. Podobne czynności, w kolejności, należy wykonać dla powiatu, gminy, miejscowości, ulicy i nr budynku. UWAGA: zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa.

Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach Adres, Szczegóły, Mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza ‘Zgłoś błąd’ na górze ekranu.

Testy trwają do odwołania.

Państwa aktywny udział przyspieszy budowę aplikacji i przyczyni się do poprawy referencyjności baz adresowych w administracji publicznej.

żródło: gov.pl