Będziesz zaskoczony do czego używają Polacy internet ?!

speed testy

speed testy

Polacy i szybki internet

21.12.2020

Ponad 90% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, z czego większość – szerokopasmowy. Stale pracujemy nad tym, aby było ich jeszcze więcej, szczególnie na wsi. Oto, co robimy w tej sprawie.
Wielokolorowa grafika wektorowa – cztery osoby (trzy kobiety i mężczyzna) rozmawiają ze sobą przez wideokomunikator. Widać ich w oddzielnych ekranach. Nad każdym komiksowa chmurka, a w niej symbole kojarzące się z internetem (symbol wyszukiwarki, wiadomości, itp.).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w środę tegoroczną edycję raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. Można się z niego dowiedzieć m.in. ilu z nas korzysta z internetu, jak i po co to robimy oraz jak wypadamy na tle innych europejskich krajów. Generalny wniosek – jest całkiem nieźle, ale nie odpuszczamy i robimy wszystko by było jeszcze lepiej.

Wsparcie dla wsi

Jak informuje GUS – liczba polskich gospodarstw domowych posiadających łącze internetowe systematycznie rośnie. W 2020 roku dostęp do internetu w domu miało 90,4% gospodarstw domowych.

Co ważne – mamy zmianę na lepsze. I to w jednym z kluczowych obszarów. Chodzi o dysproporcje pomiędzy gospodarstwami z miast i wsi. Nadal nieco częściej z sieci korzystają miejskie gospodarstwa, ale – w porównaniu z 2016 r. – w tym roku odnotowano największy wzrost na obszarach wiejskich (o 11,5 p. proc.) oraz na terenach o średnim stopniu zurbanizowania (o 10,8 p. proc.).

Jak podaje GUS – biorąc pod uwagę stopień urbanizacji poszczególnych obszarów Polski, różnice w poziomie dostępu gospodarstw domowych do internetu w domu stają się mniej widoczne.

I na tym nam właśnie zależy. A oto, co robimy, aby te dysproporcje malały jeszcze bardziej.

– W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujemy projekty budowy sieci dostępu do szybkiego internetu na obszarach wykluczonych – wiejskich lub słabo zurbanizowanych, które z komercyjnego punktu widzenia są długoterminowo nieopłacalne – tłumaczy minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Przeznaczamy na ten cel ponad 6 miliardów zł. W efekcie, w całej Polsce realizowane są projekty, które zapewnią dostęp do bardzo szybkiego internetu dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Dodatkowo, dostęp do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej otrzyma ponad 10 tysięcy szkół i ponad 100 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycje realizowane są w niemal 31 tysiącach miejscowości, z czego 30 tysięcy to wsie lub osady – dodaje.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych.

Internet w domu

Do tej pory beneficjentom projektów szerokopasmowych wypłacono ponad 2,5 mld zł, a z szybkich sieci korzysta już prawie 580 tys. gospodarstw domowych.

Wiele wspartych projektów znajduje się już w bardzo zaawansowanej fazie realizacji i zakończą się w 2021 roku. Pozostałe będą realizowane jeszcze w 2022 i 2023 roku.

W sumie do 2023 r., dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dostęp do internetu uzyskają ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Planowany przyrost przedstawia się tak:

  • 2021 r. – 1,2 mln gospodarstw domowych;
    2022 r. – 1,8 mln gospodarstw domowych;
    2023 r. – 2,1 mln gospodarstw domowych.

Niejako przy okazji, ze środków własnych operatorów, przyłączonych do szybkiego internetu zostanie około 1 mln gospodarstw domowych.

To nadal nie wszystkie, które tego potrzebują bądź po prostu by tego chciały.

Pozostałe – w zdecydowanej większości – znajdują się na terenach o niskiej gęstości zaludnienia i rozproszonej zabudowie. Dla nich też już zaplanowaliśmy wsparcie – inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na jego potrzeby przygotowaliśmy program dofinansowania projektów szerokopasmowych obejmujący wszystkie te gospodarstwa.

– Równoległe wsparcie projektów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027 umożliwi zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2025 roku – mówi minister Marek Zagórski.

Efekty naszych działań widać w raporcie GUS, w którym można przeczytać „(…) Maleje różnica w dostępie do szerokopasmowej sieci globalnej ze względu na miejsce zamieszkania. W 2020 r. dostęp do szerokopasmowego internetu wśród gospodarstw domowych na wsi wyniósł 88,7%, podczas gdy w dużych miastach – 91,0%, a w mniejszych – 89,1%”.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polacy-i-szybki-internet