Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński

speed testy
speed testy

Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1
28.01.2016

16 lutego o godzinie 12:00 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gołębia 24, sala nr 30, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ”.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

okresu i kosztu realizacji projektu;

zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;

zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;

celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;

znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;

harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się tutaj.

źródło: gov.pl