Budowa szerokopasmowego internetu będzie tańsza i szybsza

speed testy
speed testy

Budowa szerokopasmowego internetu będzie tańsza i szybsza
09.06.2016

Sejm RP jednogłośnie przyjął rozwiązania, które istotnie przyczynią się do zwiększenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszenia kosztów nowych prac inżynieryjno-budowlanych i zlikwidowania przeszkód utrudniających ich wykonywanie.

Planowane uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego ułatwi budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pomoc w ramach tego programu trafi przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Będzie przeznaczona na wsparcie rozwoju sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej.

Nowe przepisy umożliwią także usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury technicznej w budynkach. Powinno to znacząco ułatwić i przyspieszyć umieszczanie w budynkach instalacji zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu. Obowiązkowe będzie wyposażanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeśli nie jest w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie. Zapewniona zostanie też koordynacja robót budowlanych.

Zwiększy się też jawność informacji o infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych. Utworzony zostanie Punkt Informacyjny do spraw telekomunikacji (PIT), którego zadaniem będzie m.in. udzielanie informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Ustawa zwiększy też jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzonej corocznie przez Prezesa UKE. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz dane identyfikujące tą lokalizację.

Wszystkie rozwiązania, które ułatwią i przyspieszą budowę sieci szerokopasmowych szczegółowo zaprezentowano w przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw.

źródło: gov.pl