Identyfikacja realnych potrzeb i dostosowanie usług kluczem do owocnego rozwoju 5G

Identyfikacja realnych potrzeb i dostosowanie usług kluczem do owocnego rozwoju 5G

speed testy

speed testy

20 listopada 2020

Podczas dorocznego Global Mobile Broadband Forum 2020 (MBBF), liderzy branży telekomunikacyjnej i technologii cyfrowych rozmawiali na temat nowej wartości, jaką 5G może wnieść do różnych branż na całym świecie. W trakcie konferencji przedstawiono obszary kluczowe dla owocnej implementacji 5G.

Nie ma nieszablonowego podejścia do innowacji. Musimy skupić się na rzeczywistych potrzebach w rzeczywistych scenariuszach – i opracowywać nowe rozwiązania, aby sprostać tym potrzebom. To wyzwanie. Ale co ważniejsze, to też ogromna szansa dla wszystkich zaangażowanych”

Ken Hu, wiceprezes Huawei.

Chiny są obecnie liderem we wdrażaniu 5G – zaimplementowano tam już ponad 600 000 stacji bazowych rozmieszczonych w ponad 300 miastach, obsługujących ponad 160 milionów połączeń 5G w całym kraju. Usługi 5G w Chinach zapewniają obecnie prędkości rzędu setek Mb/s, a szeroki wachlarz usług 5G został już wdrożony w ponad 20 branżach krajowych, w tym w służbie zdrowia, logistyce, hutnictwie, sieciach energetycznych, górnictwie i produkcji.

Jednak jak podkreślił Ken Hu, „nie ma czegoś takiego jak uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich, ponieważ każda branża ma bardzo różne wymagania”. Na podstawie zgromadzonych już doświadczeń, zidentyfikował 4 kluczowe dla owocnej implementacji 5G obszary:
Po pierwsze, branża musi zidentyfikować rzeczywiste potrzeby w oparciu o określone scenariusze biznesowe.

Po drugie, sieci muszą być dostosowane do różnych scenariuszy. Sieci są podstawą konkurencyjnych usług 5G, więc sprzęt sieciowy, wraz z planowaniem, budową, konserwacją i optymalizacją sieci, musi być w stanie sprostać wymaganiom niewiarygodnie zróżnicowanego zakresu zastosowań przemysłowych.

Po trzecie, kluczowy jest dobrze prosperujący przemysłowy ekosystem urządzeń 5G. Huawei szacuje, że średnia cena modułów 5G wyniesie około 100 dolarów do końca 2020 roku i osiągnie 40 dolarów do końca 2022 roku, co znacznie wzbogaci ekosystem urządzeń obsługujących technologię 5G.
Po czwarte, operatorzy telekomunikacyjni muszą ułatwić dostęp do nowych narzędzi, aby w pełni móc wesprzeć biznes oparty na 5G.

Choć sama technologia 5G jest kluczowym elementem transformacji cyfrowej, sama w sobie nie jest pełnym rozwiązaniem. Zatem poza łącznością, operatorzy muszą opracować szereg powiązanych ze sobą możliwości w takich obszarach, jak operacje w chmurze, rozwój aplikacji branżowych i integracja systemów typu end-to-end.
Huawei zadeklarował pomóc operatorom w dostosowaniu ich oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych.

zrodło: https://media-huawei.prowly.com/