Internet białe obszary konsultacje społeczne

Rozpoczynamy kolejną turę konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w ramach których chcemy ustalić gdzie nie powstanie komercyjna infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Konsultacje po raz pierwszy prowadzone będą przez stronę internet.gov.pl. Potrwają do 10 grudnia 2023 r.
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA na internet.gov.pl

Konsultacje są kluczowym krokiem w procesie określania kierunków interwencji publicznej na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Ich celem jest zidentyfikowanie obszarów na których nie ma i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych. Otrzymana na tej podstawie ewidencja punktów adresowych będzie stanowiła potencjalny obszar inwestycji finansowanych ze środków publicznych.

Konsultacje po raz pierwszy prowadzone będą z wykorzystaniem platformy internet.gov.pl. Podstawą do określenia tzw. listy białych plam NGA będą dane o zasięgach oraz o planach inwestycyjnych zaraportowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w systemie od 11 listopada do 10 grudnia br.

Wykorzystanie platformy internet.gov.pl w procesie konsultacji publicznych obszarów białych NGA stanowi krok w kierunku minimalizacji obowiązków ciążących na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych oraz zwiększenia efektywności tego procesu, ale kluczowe jest, aby dane zbierane w systemie odzwierciedlały rzeczywisty i prognozowany stan prac nad budową sieci szerokopasmowych. Zależy nam na zachowaniu wysokiej jakości informacji, dlatego prosimy o profesjonalizm i dbałość o jakość zgłaszanych danych, a także terminowe dostarczenie ich do systemu.

Dane, które nie zostaną zaraportowane do 10 grudnia br. nie zostaną uwzględnione w planowaniu interwencji publicznej.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga-na-internetgovpl