Internet centralny rejestr wyborców

Centralny Rejestr Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów. – „Nikt nie będzie miał już wątpliwości, gdzie ma głosować. Każdy wyborca będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i w którym lokalu wyborczym może zrealizować swoje prawo wyborcze” – podkreślił Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
wybory1

Do tej pory rejestry wyborców były rozporoszone, nie wymieniały się bezpośrednio danymi, dlatego nie było możliwości szybkiej zmiany miejsca głosowania. W ostatnich latach, przed wyborami wpływało bardzo dużo wniosków o dopisanie do spisów wyborców na czas głosowania, istniało więc ryzyko, że nie zostaną one rozpatrzone w odpowiednim terminie.

Po utworzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, zameldowanie na pobyt stały lub dopisanie do obwodu głosowania będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem z dotychczasowego obwodu głosowania. Poza miejscem zamieszkania będzie można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Dzięki utworzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, będzie można online:

złożyć wniosek o dopisanie do obwodu na głosowanie lub o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców na konkretne wybory,
zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika.

Każdy obywatel będzie miał również wgląd we własne dane. Należy podkreślić, że projekt nie zakłada zmian w zasadach przeprowadzenia wyborów.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/powstanie-centralny-rejestr-wyborcow–rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji