Internet korekta wniosku bon laptop nauczyciele

W związku z licznymi pytaniami związanymi z korektą wniosków przesyłanych przez organy prowadzące szkoły, które zawierają dane nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu na zakup laptopa oraz prośbami o ponowne wygenerowanie e-maila z kodem na zakup laptopa, poniżej przedstawiamy prawidłowy schemat postępowania w przypadku konieczności poprawienia danych przez organ prowadzący.
Jak dokonać korekty złożonego wniosku?
Zmiana adresu e-mail nauczyciela podanego we wniosku

Prośbę o zmianę adresu e-mail nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – zmiana adresu e-mail”.

Po dokonaniu korekty przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel otrzyma e-mail z kodem.
Zmiana numeru telefonu nauczyciela

Prośbę o zmianę numeru telefonu nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – zmiana numeru telefonu”.

Po zmianie numeru telefonu przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel NIE OTRZYMA ponownie e-maila z kodem. Nauczyciel powinien samodzielnie sprawdzić w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym czy może już dokonać transakcji z wykorzystaniem nowego numeru telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu na prawidłowy, na poprawny numer telefonu zostanie przesłany SMS z kodem do potwierdzenia realizowanej transakcji.
Zmiana numeru PESEL nauczyciela

Wniosek o korektę numeru PESEL uprawnionego nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę pismem skierowanym do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – zmiana numeru PESEL nauczyciela”.

W trakcie procesu zmiany numeru PESEL nauczyciela, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.
Zmiana imienia i nazwiska nauczyciela

W przypadku podania błędnego imienia i nazwiska uprawnionego nauczyciela, w którym błąd jest oczywistą omyłką pisarską (np. literówka) nie ma potrzeby składania do Ministerstwa Cyfryzacji korekty danych. Nauczyciele są identyfikowani po numerze PESEL.
W przypadku podania błędnego imienia i nazwiska wynikającego np. z przesunięcia rekordów w tabeli, organ prowadzący szkołę składa do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pismo poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – zmiana imienia i nazwiska nauczyciela”.

W trakcie procesu zmiany numeru imienia i nazwiska nauczyciela, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.
Usunięcie nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego

Wniosek o usunięcie nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego składa wyłącznie organ prowadzący szkołę pismem skierowanym do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP. Pismo to powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – usunięcie nieuprawnionego nauczyciela”.

W trakcie procesu usunięcia nieuprawnionego nauczyciela z systemu teleinformatycznego, system krótkotrwale czasowo zablokuje wniosek danego organu prowadzącego, co może skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania z kodów przez wszystkich nauczycieli ujętych we wniosku OPS dla danej szkoły.
Dodanie uprawnionego nauczyciela do złożonego wcześniej wniosku

Uprawniony przedstawiciel organu prowadzącego szkołę składa w systemie teleinformatycznym wniosek o wydanie bonów. Instrukcja znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli.

W przypadku dodania kolejnych nauczycieli do systemu, nieuwzględnionych w pierwszym wniosku OPS, organ składa wniosek uzupełniający w systemie teleinformatycznym, analogicznie jak w przypadku pierwszego wniosku.

W takiej sytuacji wystarczy przesłać dane tylko brakujących nauczycieli w nowym pliku (tabela excel), a nie ponownie cały wniosek dla całej szkoły.
Ponowne wysłanie e-maila z kodem

Prośbę o ponowne wysłanie e-maila z kodem dla nauczyciela składa wyłącznie organ prowadzący szkołę. Pismo skierowane do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przesłane poprzez ePUAP na adres skrzynki: /MAiC/SkrytkaESP, powinno zawierać prawidłowe wszystkie dane nauczyciela ujęte w edytowalnej tabeli. Wzór tabeli w załączeniu. W tytule pisma prosimy o wpisanie „Zgłoszenie – ponowne wysłanie e-maila z kodem”.

Po ponownym wygenerowaniu kodu przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, nauczyciel otrzyma e-mail z kodem na podany adres e-mail.”

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-dokonac-korekty-zlozonego-wniosku