Internet lista białych plam sieć szerokopasmowa

Przygotowujemy się do dofinansowania kolejnych projektów, które zapewnią dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. „białych plam”. Publikujemy listę adresów, które mogą zostać wyznaczone do dofinansowania m.in. w przygotowywanym konkursie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie dostępu do szybkiego internetu

Udostępniane listy to zbiór adresów w poszczególnych województwach, które według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej aktualnie nie posiadają dostępu do szybkiego internetu. Dla każdego z tych adresów zostały oszacowane potencjalne koszty zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu – umożliwiającego korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Udostępnione listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów tzw. „białych plam” wyznaczonych do dofinansowania ani nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji. Dane będą aktualizowane m.in. w oparciu o informacje ze strony internetowej https://internet.gov.pl/, na której już dziś można sprawdzić i zgłosić potrzebę dostępu do internetu.

Ewentualne uwagi do udostępnionych list – w tym do informacji o oszacowanych kosztach zapewnienia dostępu do szybkiego internetu – prosimy kierować na adres [email protected].

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/publikacja-listy-tzw-bialych-plam—zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych