Internet otwarcie punktu digital europe

2 października br. został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla programu „Cyfrowa Europa” („Digital Europe”). KPK został stworzony po to, aby wszyscy zainteresowani obywatele i instytucje mogły czerpać wiedzę z wiarygodnego źródła o celach, zasadach i efektach Programu, a także by ułatwić potencjalnym Beneficjentom płynne włączenie się w budowę, wdrażanie oraz rozwój strategicznych na skalę europejską projektów w obszarze cyfryzacji.
Otwarcie Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu „Digital Europe”

Wojciech Szajnar, Dyrektor CPPC: „KPK dla programu „Cyfrowa Europa” otwieramy we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Komisją Europejską. To jeden z nielicznych tak dużych unijnych programów, który do tej pory był wdrażany jedynie z poziomu Brukseli. Przed Krajowym Punktem Kontaktowym stoją wyzwania w postaci dotarcia do potencjalnych wnioskodawców z Polski oraz wspierania budowania partnerstw międzynarodowych. Do tego potrzebna jest dogłębna analiza i „rozgryzienie” skomplikowanego i wielowątkowego programu w taki sposób, aby podać informacje o nim w przystępny i zrozumiały sposób wszystkim zainteresowanym. Jako Instytucja, która zajmuje się od lat alokacją Funduszy Europejskich, byliśmy naturalnym kandydatem do tego przedsięwzięcia.”

W ramach roli Krajowego Punktu Kontaktowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa poprowadzi dedykowaną Programowi stronę internetową, będzie organizowało spotkania informacyjne oraz warsztatowe, a także konsultacje indywidualne. Rzetelne i bezstronne doradztwo będzie odbywało się we współpracy m.in. z Komisją Europejską i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie zatem znaczącym wsparciem w pozyskaniu środków na realizację projektów.
7,5 mld euro na wspieranie cyfrowej transformacji Europy

Program „Digital Europe” zakłada m. in. budowę ogólnoeuropejskiej infrastruktury dla obliczeń wielkiej skali (w tym z wykorzystaniem technologii kwantowych), budowę wspólnych i interoperacyjnych baz danych w kluczowych sektorach, umożliwienie testowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych. To również szereg inicjatyw dotyczących cyfryzacji sektora publicznego i przedsiębiorstw. Beneficjentami tych działań będą obywatele, przedsiębiorcy oraz kraje Europy. Na realizację programu zarezerwowano ok. 7,5 mld EUR w budżecie UE na lata 2021-2027. Środki te są programowane i przyznawane przez Komisję Europejską w naborach otwartych dla wszystkich krajów UE i krajów stowarzyszonych.

Program nie dubluje celów i działań określonych w krajowych programach operacyjnych wspierających rozwój cyfrowy, a zdecydowanie je uzupełnia poprzez wspieranie rozwoju najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów ogólnoeuropejskich, które mają przynieść korzyści dla obywateli Europy oraz zapewnić konkurencyjną pozycję Europy na mapie świata.

Zapraszamy do kontaktu!

[email protected]

https://www.gov.pl/web/cppc/kpk-dep

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/otwarcie-krajowego-punktu-kontaktowego-dla-programu-digital-europe