Internet powiadomienia z urzędu przyjdą sms

7 grudnia 2022 r. Zespół Projektowania Prac Rządu przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy umożliwią samorządom i urzędom centralnym wysyłanie powiadomień i komunikatów informacyjnych do obywateli. „Administracja powinna obsługiwać obywatela tak, jak klienta obsługują firmy. W biznesie powiadomienie SMS to dziś standard i podobne rozwiązania chcemy upowszechnić w usługach dla obywateli” – podkreśla minister Janusz Cieszyński.

Upraszczamy kontakt z urzędami! Powiadomienia przyjdą SMSem
Co się zmieni?

Do tej pory każda instytucja publiczna musiała zawierać odrębną umowę na wysyłkę SMS-ów oraz tworzyć własny system do obsługi powiadomień. Nowelizacja ustawy znosi konieczność ponoszenia opłat na rzecz dostawców usług telekomunikacyjnych w oparciu o liczbę wysłanych wiadomości – koszt w całości przejmuje budżet państwa poprzez obniżenie wnoszonych przez operatorów opłat za korzystanie z numeracji. „To rozwiązanie znacząco upraszcza procedury i system rozliczeń, a także zmniejszy obciążenia administracyjne. Z drugiej strony operatorzy skorzystają na obniżce opłat, która zrekompensuje im w istotnej części niższe dochody” – dodaje minister Cieszyński.
Dostaniesz powiadomienie z urzędu

Nowe przepisy przewidują możliwość wysyłania do obywateli komunikatów informacyjnych od organów administracji.

Dzięki nowelizacji ustawy, urzędy będą mogły szybko poinformować nas o sprawach związanych z ochroną zdrowia (np. uruchomieniu programu profilaktyki zdrowotnej na danym obszarze), zmianami w organizacji ruchu drogowego, sprawach związanych z transportem zbiorowym, edukacją czy bezpieczeństwem państwa.

Komunikaty informacyjne będą wysyłane w zależności od potrzeb do wszystkich obywateli lub określonych grup (np. ze względu na obszar). Usługa otrzymywania komunikatów informacyjnych będzie bezpłatna, a skorzystać z niej będą mogły jednostki administracji publicznej, w tym np. ZUS, KRUS czy NFZ, które będą mogły przesłać informacje dotyczące prowadzonych przez te instytucje spraw.

Usługa będzie dostępna dla wszystkich, a w sprawach indywidualnych dla tych, którzy zdecydowali się przekazać swoje dane kontaktowe do Rejestru Danych Kontaktowych. Obywatel w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z otrzymywania komunikatów.

Wszystkie informacje zawarte w przesyłanych komunikatach objęte są tajemnicą telekomunikacyjną, zgodnie z którą zakazane jest utrwalanie, przechowywanie i przekazywanie lub inne wykorzystanie treści (…) przez osoby inne niż nadawca. „Oznacza to, że operator nie może w żaden sposób wykorzystać lub przekazać danych pozyskanych od administracji publicznej. Nie ma więc obawy, że informacje na nasze temat zostaną np. sprzedane innej firmie” – zaznacza minister.

Mobile Connect – nowa metoda autoryzacji

Nowelizacja wprowadzi także nową metodą autoryzacji przy korzystaniu z usług publicznych. SMS-y z kodami jednorazowymi będą mogły zostać zastąpione powiadomieniami PUSH. Mobile Connect nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji i działa także na telefonach starszej generacji. Pozwala także na dodatkowe zabezpieczenie procesu autoryzacji ustalonym przez użytkownika PIN-em.
Materiały
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367256

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/upraszczamy-kontakt-z-urzedami–powiadomienia-przyjda-smsem