Internet test jakości sieci mobilnych

9 października br. w Olsztynie podsumowaliśmy program testów jakości sieci komórkowych zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Badania pozwolą określić, jaki jest rzeczywisty stan dostępności usług mobilnych w Polsce. Pierwsze badania odbyły się we Wrocławiu, kolejne w poszczególnych miastach na teranie całego kraju.
Jak nas słychać? Zakończyliśmy ogólnopolskie testy jakości sieci mobilnych

– Ostatnio jechałem autobusem i usłyszałem, jak jedna ze współpasażerek rozmawiających przez telefon mówi – kończę, bo i tak zaraz nas rozłączy, tu jest taka „dziura”. Myślę, że każdy z nas na regularnie pokonywanych trasach zna miejsca ze słabszą siecią – powiedział minister Janusz Cieszyński. Pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy całego kraju mieli dostęp do sieci komórkowej, który pozwala na bezproblemowe korzystanie z technologii. Stąd testy jakościowe, które pozwolą określić rzeczywistą dostępność usług mobilnych, a następnie – w razie potrzeby – podnieść jej jakość – dodał.
W mieście, w pociągu i na drodze

Dzisiejsze podsumowanie to dopiero początek programu pomiarów jakości polskich sieci mobilnych. Składającego się z dwóch etapów.

Pierwszy, realizowany w 2023 roku ma zakres ogólnopolski. Zbadane zostały sieci czterech największych operatorów komórkowych: Orange, Play, T-Mobile i Plus. Pomiary jakości zostały przeprowadzone w sześciu miastach w każdym z województw, wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i na 7300 kilometrach dróg o różnej klasie.

W drugim etapie, planowanym na kolejne lata, będą wykonywane podobne, bardziej szczegółowe pomiary dla każdego z 16 województw.

Na bazie zrealizowanych pomiarów jakości sieci mobilnych przez Instytut Łączności PIB, zauważalna jest przewaga operatora Polkomtela, w zakresie prędkości pobierania danych. Przewaga ta jest zauważalna w większości miejscowości, które zostały objęte pomiarami.

Program pomiarów jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. W 2023 roku przeznaczono na ten cel blisko 400 tysięcy złotych.
Jak to zrobiliśmy?

Jak zmierzyć jakość sieci komórkowej? Najlepiej korzystając z niej tak, jak zwykły użytkownik. Specjaliści Instytutu Łączności prowadzili pomiary w czasie jazdy samochodem i podróży pociągiem, według scenariuszy odtwarzających typowe zachowania użytkowników komórek. W czasie połączeń głosowych w sieci bezprzewodowej zbadali jakość mowy z pomocą międzynarodowego standardu POLQA, a korzystając z transmisji danych sprawdzą przepływność i dostępność usług. Zbadali też dostępność sieci, jakość sygnału i rodzaj technologii wykorzystywanej przez ich urządzenia.
Czego oczekujemy?

Badania jakości pozwolą określić, jaki jest stan sieci mobilnych w Polsce. Dowiemy się, jaka jest rzeczywista dostępność sieci różnych generacji (od 2G do 5G), jakość rozmów i transmisji danych. Uzyskane dane pomogą też określić, gdzie występują problemy z dostępem do usług mobilnych. Na tej podstawie będzie można planować między innymi przydział nowych częstotliwości na potrzeby operatorów komórkowych.
Specjaliści od pomiarów

Testy jakości sieci to nie pierwsza kampania pomiarowa na taką skalę realizowana przez Instytut łączności. Od 2016 roku Instytut, na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji i KPRM, prowadzi regularne pomiary poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w sąsiedztwie stacji bazowych. Ich wyniki wraz z danymi z innych źródeł stały się częścią systemu SI2PEM opracowanego i uruchomionego przez Instytut Łączności w 2021 roku, informującego o poziomie PEM w każdym miejscu w Polsce.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-nas-slychac-zakonczylismy-ogolnopolskie-testy-jakosci-sieci-mobilnych