Komisja Europejska podejmuje walkę z bezprawnymi treściami online

speed testy
speed testy

Komisja Europejska podejmuje walkę z bezprawnymi treściami online
29.09.2017

Ministerstwo Cyfryzacji odnotowało publikację przez Komisję Europejską komunikatu mającego na celu walkę z bezprawnymi treściami w Internecie –„Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms” COM (2017) 555 final.

To niezwykle istotne, że Komisja Europejska, tak jak Ministerstwo, widzi potrzebę usprawnienia mechanizmów mających na celu eliminację z Internetu zjawisk takich, jak treści naruszające prawa autorskie, nawołujące do terroryzmu, treści ksenofobiczne, rasistowskie czy pornografię dziecięcą. Tak samo jak Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja dostrzega, że w dobie społeczeństwa informacyjnego coraz bardziej liczy się czas reakcji usługodawców na bezprawne treści pojawiające się online, im dłużej są one bowiem dostępne w Internecie, tym większe szkody mogą wyrządzić. Podobny cel w tym obszarze przyświeca również Ministerstwu Cyfryzacji w prowadzonych pracach nad zmianami w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które jednocześnie zmierzają do zbalansowania gwarancji wolności słowa z potrzebą ochrony użytkowników i swobodą działalności gospodarczej pośredników internetowych.

Należy zauważyć, że cele Komisji Europejskiej przedstawione w opublikowanym komunikacie obejmują poprawę wykrywalności bezprawnych treści na platformach internetowych czy też stworzenie szybkiej ścieżki kontaktu z platformami dla organów państwowych oraz stałych punktów kontaktowych tak po stronie usługodawców, jak i organów państwa. Ministerstwo dostrzega także propozycję zwiększenia transparentności mechanizmów i zasad usuwania treści (content policy).

Do innych istotnych zmian proponowanych przez Komisję, Ministerstwo Cyfryzacji zalicza także:

mechanizm „trusted flaggers” – zaufanych podmiotów, które mają identyfikować bezprawne treści i którym platformy mogłyby z góry ufać;
wprowadzenie wymogu proaktywności ze strony platform – powinny one na własną rękę identyfikować bezprawne treści, a także położyć nacisk na automatyczne wykrywanie bezprawnych treści. W tym kontekście Ministerstwo oczekuje wyważenie proponowanych rozwiązań z zakazem generalnego monitoringu treści przewidzianym w art. 15 uśude oraz art. 15 dyrektywy 2000/31/WE, a także z przesłanką „wiedzy”, o której mowa w art. 14 uśude i art. 14 dyrektywy 2000/31/WE;
prawo umieszczającego treści do zakwestionowania usunięcia treści (tzw. counter-notice);
wprowadzenie środków służących przeciwdziałaniu nadużywaniu procedury notice-and-takedown (np. gdy treści do usunięcia zgłasza konkurencja);
zabezpieczenie przeciwko ponownemu opublikowaniu raz usuniętych treści i użytkownikom często umieszczającym treści bezprawne;
zachęcanie do stosowania mechanizmu content ID (pozwalającego właścicielom praw autorskich na szybką identyfikację swoich utworów).
Wiele z wyżej wymienionych postulatów było podnoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji na forum krajowym. W swoim Komunikacie Komisja Europejska pomija jednak wątek walki z fałszywymi i celowo wprowadzającymi w błąd informacjami (tzw. fake news), którego podjęcie i próbę znalezienia skutecznej metody przeciwdziałania temu zjawisku, Ministerstwo Cyfryzacji uznaje za niezwykle istotne.

zródło: gov.pl