Miliard złotych na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu

speed testy
speed testy

1 mld zł na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu
06.02.2017

Ministrowie rozwoju i cyfryzacji przeznaczyli 1 mld zł na inwestycje z zakresu szerokopasmowego internetu. Fundusze te będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm z branży telekomunikacyjnej. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Prawie 1 mld zł z programu Polska Cyfrowa trafi do firm telekomunikacyjnych za pośrednictwem partnerów finansowych, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Preferencyjne pożyczki trafią do inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych, zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości przynajmniej 30 Mb/s dla biznesu i gospodarstw domowych oraz 100 Mb/s dla szkół.

Dzięki zastosowaniu zwrotnej formy dystrybucji funduszy, zapewniony zostanie trwały mechanizm finansowania podobnych inwestycji w przyszłości. Mają one na celu wyrównywanie różnic w dostępie do informacji i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym do łatwiejszego korzystania z zasobów edukacyjnych na terenie całego kraju. Inwestycje te są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców, ale też przedsiębiorstw, które ze względu na lokalizację (np. poza dużym ośrodkiem miejskim) i brak dostępu do szybkiego internetu, nie mogły oferować swoim kontrahentom innowacyjnych usług, czy rozwiązań. Projekt jest kluczowym przedsięwzięciem, które ma na celu wyrównywanie szans i walkę z tzw. wykluczeniem cyfrowym.

Preferencyjne pożyczki na pojedynczą inwestycję będą mogły wynosić od 20 tys. do 10 mln zł i będą udzielane nawet na 15 lat, z maksymalnym okresem karencji do 30 miesięcy. W najbliższym czasie BGK ogłosi przetarg, w którym wyłoni pośredników finansowych, tj. profesjonalne instytucje finansowe, które współpracować będą bezpośrednio z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, doradzając przy składaniu wniosku i udzielając im finansowania.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 1 175,9 mln zł, w tym 996,2 mln zł z funduszy unijnych, a 179,7 mln zł to wkład krajowy, wniesiony ze środków pośredników finansowych.

Do tej pory banki traktowały MŚP TELKO jako klienta indywidualnego, co w praktyce odcinało go od kredytów inwestycyjnych. To z kolei sprawiało, że w staraniu się o udział w projektach POPC MŚP nie były w stanie spełnić kryteriów formalnych.

Dodatkowo banki nie chciały zabezpieczać kredytów na istniejących sieciach telekomunikacyjnych, choć te stanowią jeden z najistotniejszych elementów majątku tych firm.

Sektor MŚP ma być, zgodnie z planami Ministerstwa Cyfryzacji, główną siłą napędową inwestycji telekomunikacyjnych w tych obszarach kraju, które znajdują się poza planami inwestycyjnymi operatorów. Bez mechanizmów wsparcia finansowego, mogłoby się okazać, że te obszary w praktyce nigdy nie zostałyby pokryte siecią szybkiego internetu.

źródło: gov.pl