nowa Centralna Ewidencja Pojazdów

speed testy
speed testy

Informacja nt. wdrożenia nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów
13.11.2017

Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. W trybie całodobowym działa Zespół Wdrożeniowy, który natychmiast reaguje na sygnały o problemach z działaniem funkcji systemu czy realizacją procesów.

Specjaliści Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Cyfryzacji, starostw oraz innych partnerów na bieżąco monitorują sytuację i analizują każde zgłoszenia.

Według stanu na godz. 12.30 w systemie zarejestrowano:

9859 dowodów rejestracyjnych
3672 pozwoleń czasowych
2 pozwolenia czasowe wielokrotnego użytku
10412 pozytywnych badań technicznych
142 badania negatywne
System jest tak zaprojektowany, że nawet w przypadku problemów z pracą on-line możliwa jest praca w trybie awaryjnym, który umożliwia obsługę interesantów..

Proces awaryjnej obsługi został opisany przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach:

„W przypadku braku dostępu do ewidencji pojazdów w dniu wydania pozwolenia czasowego organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje w tym pozwoleniu na podstawie załączonych dokumentów oraz danych i informacji z bazy danych.”

Więcej informacji na stronie www.cepik.gov.pl.

zrodło: gov.pl