Opłaty za częstotliwość radia

speed testy
speed testy

Od 1 stycznia rozliczenia opłat za częstotliwości będą prostsze. Wysokość opłat za częstotliwości dla radia cyfrowego – bez zmian
29.12.2017

Uproszczenie rozliczeń opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością polega na ustanowieniu obowiązku uiszczenia opłaty rocznej w ratach kwartalnych „z dołu”, a nie „z góry” – jak to ma miejsce obecnie. Takie udogodnienie przewiduje zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Ponadto nowelizacja ta utrzymuje na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami przeznaczonymi do nadawania radia cyfrowego.

nowy rok
Zmiany mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych związanych z terminami wnoszenia opłat za częstotliwości. Nowelizacja wprowadza zasadę polegającą na uiszczaniu opłat z „dołu”. Rozwiązanie to upraszcza system opłat zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie regulatora, zwłaszcza w sytuacjach kiedy po dokonaniu opłaty następuje zmiana posiadanych przez podmiot uprawnień, skutkująca zmianą wysokości opłaty za okres rozliczeniowy.

Nowelizacja stwarza również warunki do dalszego rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej – utrzymuje bowiem na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez systemy cyfrowe na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174–470 MHz (pasmo VHF). Dzięki nowelizacji opłaty te nie wzrosły dziesięciokrotnie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wysokość opłat określonych w rozporządzeniu będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

zrodło: gov.pl