Polska gospodarka cyfrowa nabiera rozpędu

speed testy
speed testy

Polska gospodarka cyfrowa nabiera rozpędu
16.02.2018

Oprócz bycia liderem projektu na rzecz zapewnienia swobodnego przepływu danych w Unii Europejskiej, polski Rząd podejmuje aktywne działania na rzecz rozwijania krajowej gospodarki cyfrowej opartej na danych. Odnotowują to między innymi zagraniczne ośrodki badawcze, które w zakresie wykorzystywania danych w procesie innowacyjności plasują Polskę obok takich cyfrowych liderów, jak Wielka Brytania, kraje skandynawskie i bałtyckie.

Gospodarka cyfrowa
Polsce udało się stworzyć koalicję wokół postulatu wprowadzenia zasady swobodnego przepływu danych w UE i przekonać Komisję Europejską do wystosowania propozycji legislacyjnej w tym zakresie. 13 września 2017 r. KE opublikowała projekt rozporządzenia wprowadzający ramy dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. W krótkim okresie czasu udało się Polsce doprowadzić do osiągnięcia szybkiego kompromisu państw członkowskich i wejścia w kolejny etap prac legislacyjnych już z udziałem Parlamentu Europejskiego. Odnotowujemy to jako jeden z kluczowych zeszłorocznych sukcesów resortu na arenie międzynarodowej.

Na polu krajowym Ministerstwo Cyfryzacji wypracowywało koncepcję Przemysł+, która prezentuje możliwość rozwijania w Polsce gospodarki cyfrowej między innymi w oparciu o zbieranie, analizowanie oraz przetwarzanie danych . W zeszłym roku Ministerstwo zleciło badanie, żeby sprawdzić jakie znaczenie dla rozwoju Polski oraz innych państw europejskich mają dane. Wykazało ono, że w Polsce rynek danych rozwija się wyjątkowo szybko. W danych generowanych przez aktywność człowieka, rejestracje zjawisk środowiska naturalnego czy aktywność przemysłową kryje się ogromny potencjał dla wzrostu produktywności gospodarki.

W przeprowadzonym przez Amerykański wiodący ośrodek analityczny podsumowaniu stopnia innowacyjności państw Unii Europejskiej Polska znalazła się na miejscu 20. Amerykański think-tank Center for Data Innovation, badający styk danych, technologii i polityki publicznej, opublikował niedawno raport „The State of Data Innovation in the EU”, w którym przedstawił zestawienie ogólnodostępnych wskaźników dotyczących danych i innowacyjności w Unii Europejskiej. Raport objął tak różne elementy, jak wykorzystanie otwartych danych, łącz szerokopasmowych, zaawansowanych systemów zarządzania ERP, poziomu umiejętności cyfrowych pracowników, Internetu rzeczy, dostępu do informacji itp. Przy zastosowaniu gamy różnorodnych wskaźników dokonana została wszechstronna ocena polskiego potencjału cyfrowego w UE uwzględniająca zarówno aspekty techniczne, prawne, organizacyjne, jak i społeczne stanowiące o sile gospodarki. Uznano, że najmocniejsze strony polskiego modelu znajdują się w obszarze edukacji, gospodarką opartą na danych i Internetem rzeczy. W kategorii związanej z gospodarką opartą na danych polska gospodarka uplasowała się na 14 pozycji (tuż za gospodarką niemiecką). Ponowne wykorzystanie informacji publicznej dało nam 13 miejsce. W zakresie prowadzenia edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Polska zajęła ogólnie miejsce 15, przy czym należy szczególnie podkreślić 10 pozycję liczby absolwentów kierunków naukowych i technicznych na 1000 mieszkańców. Znaleźliśmy się także na 17 miejscu pośród państw wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, w tym na 10 pozycji w dziedzinie Internetu rzeczy i na 17 w „Smart cities”.

Rozwój zaawansowanych technologii, rozwiązań chmurowych, łączności 5G, Internetu rzeczy, transportu autonomicznego i sztucznej inteligencji współtworzy nową data-economy. Dzięki aktywności Ministerstwa Cyfryzacji oraz Pełnomocnika RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Polska staje się ważnym uczestnikiem szerokorozumianych przedsięwzięć cyfrowych na forum UE. To wielka szansa, którą daje nam rewolucja cyfrowa.

zrodło: gov.pl