Program otwierania danych ministerstwo cyfryzacji

speed testy

speed testy

Program otwierania danych coraz bliżej!

30.12.2020

Intensywnie pracujemy nad Programem otwierania danych na lata 2021-2027. Ważne etapy za nami. Sprawdźcie, co planujemy dalej.
Dłoń (widoczne dwa palce) wskazuję na kolorowe graficzne symbole wizualizujące przepływ danych (chmurki, polaczenia, itp.).

Zakończyliśmy kolejne etapy procesu legislacyjnego projektu Programu otwierania danych (POD) na lata 2021-2027.

Ważne decyzje

Oto, co zrobiliśmy do tej pory:

zakończyliśmy uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie, konsultacje publiczne,
projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Przed nami ostatnie kroki na drodze do przyjęcia Programu.

– W najbliższych dniach przekażemy dokument pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przyjęcie Programu zapewni kontynuację realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju nowych technologii – zapowiada minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przeprowadzenie zaplanowanych w projektowanym dokumencie działań przyczyni się do wzrostu podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnianych w portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób będzie można je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku.

Krajowa strategia

Program to dokument, który stanowi krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia w zakresie elementów polityki otwartości danych oraz określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Przebieg procesu legislacyjnego jest dostępny na stronie BIP MC, wersja projektu POD z etapu procedowania przez członków Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji została udostępniona na stronie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-otwierania-danych-coraz-blizej