Przyjazna e adiministracja

speed testy
speed testy

Tworzymy przyjazną e-administrację. Pomóż nam!
06.09.2016

Najważniejszym celem zmian, które przygotowuje Ministerstwo Cyfryzacji jest ułatwienie Obywatelom korzystania z e-usług. Jak chcemy to zrobić? Po pierwsze i najważniejsze – udostępnić je na przyjaznej dla użytkowników platformie, z której będą mogli korzystać dzięki bezpiecznej e-tożsamości.

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przygotowaniem kompleksowych regulacji prawnych, dotyczących wykonywania zadań publicznych drogą elektroniczną. Zmian w pierwszej kolejności wymaga ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania jej zapisów od ponad 11 lat wskazują, że pomysły i rozwiązania sprzed dekady, które zapoczątkowały procesy informatyzacji administracji publicznej, wymagają zmiany w świetle aktualnie dostępnej technologii i w kontekście obecnych oczekiwań obywateli i przedsiębiorców.

Po co to robimy?
Będą one stanowiły odpowiedź na potrzeby i oczekiwania w zakresie związanym z m.in. z:

zapewnieniem łatwego i powszechnego dostępu do bezpiecznych i jednocześnie wygodnych do wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej umożliwiających korzystanie z e-usług publicznych,
wprowadzeniem wygodnego i bezpiecznego modelu e-doręczeń,
dostępem do rejestrów publicznych w celu umożliwienia wykorzystywania niezbędnych danych do załatwiania spraw urzędowych,
stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania Portalu Rzeczypospolitej Polskiej. To szczególnie ważne, bo ma on być jedną bramą dostępu do kompletnego katalogu publicznych usług cyfrowych, jak również informacji o podmiotach administracji publicznej;
ustanowieniem standardowego sposobu zarządzania dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej, w tym zasad dostępu do tej dokumentacji i wymiany danych.
Zgłoś pomysł!
By możliwie najlepiej sprostać tym wyzwaniom, zapraszamy wszystkich zainteresowanych budowaniem sprawnej i efektywnej administracji do zgłaszania propozycji zmian prawnych. Chcemy, aby projektowane przepisy były jak najlepiej dopasowane do oczekiwań Obywateli.

Czekamy na wszelkie pomysły i sugestie do 16 września 2016 r. pod adresem: [email protected] lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej MC.

źródło: gov.pl