Razem na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

speed testy
speed testy

Razem na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – Forum Cyberbezpieczeństwa
07.12.2016

Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało projekt szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Forum Cyberbezpieczeństwa zostanie powołane przez Ministra Cyfryzacji i będzie pełniło funkcję doradczą.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkali się dziś (7 grudnia br.) przedstawiciele sektora prywatnego, administracji publicznej, uczelni i organizacji pozarządowych, by omówić zakres prac w ramach Forum Cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Forum będzie przygotowywanie propozycji konkretnych rozwiązań w obszarach takich jak: bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej, rozwój i działalność Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym czy cyberedukacja.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Woźny, podkreślił znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Zaznaczył, że razem z sektorem prywatnym administracja publiczna będzie działać na rzecz budowania cyber-kompetencji tak, aby Polska stała się z czasem znaczącym graczem w światowej gospodarce. Zwrócił też uwagę, że Forum ma służyć jako ciało doradcze nie tylko Ministrowi Cyfryzacji, ale również całej administracji, bo tylko razem jesteśmy w stanie zadbać o szczelność i spójność krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie poświęcone było również prezentacji systemu cyberbezpieczeństwa RP, technicznym uwarunkowaniom jego architektury oraz przedstawieniu założeń projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określi zasady tworzenia i funkcjonowania w RP spójnego systemu cyberbezpieczeństwa oraz będzie transponować dyrektywę NIS do polskiego porządku prawnego.

Piotr Marek Balcerzak, zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w resorcie cyfryzacji zaznaczył, że aby krajowy system cyberbezpieczeństwa spełniał swoją funkcję i był odporny na cyberincydenty należy nim objąć trzy podstawowe grupy interesariuszy, których funkcjonowanie uzależnione jest od cyberprzestrzeni tj.: sektor publiczny, sektor prywatny oraz obywateli. – Tylko wówczas możemy mówić o kompleksowym podejściu do cyberbezpieczeństwa RP – dodał Piotr Balcerzak.

Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z pracami organizacji European Cyber Security Organisation, powstałej w lipcu 2016 roku w ramach kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego z inicjatywy Komisji Europejskiej. W organizacji tej działa już ponad 160 podmiotów (m.in. MiŚP, uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze), które mogą kooperować i współuczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych, na które KE przeznaczyła 450 mln euro (w perspektywie 5-cio letniej) w ramach programu HORYZONT 2020.

Spotkanie odbyło się w ramach IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Dodatkowych informacji na temat Forum Cyberbezpieczeństwa udziela Departament Cyberbezpieczeństwa MC (e-mail: [email protected])

źródło: gov.pl