Start pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego

speed testy
speed testy

Start pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego
26.06.2017

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pilotaż masowej migracji akt stanu cywilnego. W pierwszej fazie pilotażu biorą udział Urzędy Stanu Cywilnego z Nowej Soli i Częstochowy.

Celem pilotażu jest potwierdzenie, że narzędzie przygotowane do wdrożenia w całym kraju działa poprawnie. Efektem jego wprowadzenia ma zaś być znaczące skrócenie czasu oczekiwania obywateli na odpisy aktów oraz przyspieszenie realizacji zdarzeń losowych, takich jak np. narodziny dziecka.

Do 1 marca 2015 roku akty stanu cywilnego zapisywano tylko w Księgach Stanu Cywilnego. Wiele urzędów w Polsce stosowało równolegle aplikacje, które służyły do usprawnienia procesu tworzenia aktów, a także wydawania z nich odpisów. Po uruchomieniu Bazy Usług Stanu Cywilnego (system centralny dla całej Polski) część urzędów skorzystała z sześciomiesięcznego okresu przejściowego, by na w pełni scentralizowaną obsługę przejść dopiero od 1 września 2015 roku.

Brak masowej migracji doprowadził w największych urzędach w kraju do wielomiesięcznego oczekiwania na odpisy przez obywateli. Problem ten rozwiązać ma masowa migracja.

Wdrożenie mechanizmów masowej migracji jest odpowiedzią na postulaty uproszczenia i przyspieszenia procesów migracji oraz realizacją zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Jeżeli pierwsza faza pilotażu pójdzie pomyślnie, planowane jest stopniowe włączanie kolejnych urzędów.

żródło: gov.pl