Archiwa tagu: internet

Internet rozporządzenie eiDAS2

internet prędkość

internet prędkość

Internet rozporządzenie eiDAS2

20 maja 2024 roku zacznie obowiązywać opublikowane 30 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE tzw. rozporządzenie eIDAS 2, które wprowadza Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Akt ten znacząco zmieni przepisy o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, które obowiązywały od 2014 roku.

eIDAS 2 wprowadzi Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej (ETPC, ang. The EU Digital Wallet, EUDIW). To osobiste portfele cyfrowe, które uznaje się powszechnie w całej Unii Europejskiej. Dzięki nim użytkownicy będą mogli:

potwierdzać tożsamość, korzystając z publicznych i niektórych komercyjnych usług online i offline,
wybrać ze swojego portfela dokumenty i dane, aby dzielić się nimi bezpiecznie,
zdecydować, czy chcą korzystać z portfela.

Rozporządzenie eIDAS2 kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników portfeli. Kwalifikowane podpisy elektroniczne będą dostępne w portfelach za darmo dla wszystkich, którzy będą ich używać do celów innych niż zawodowe.
Portfele cyfrowe w mObywatelu

Polscy obywatele i rezydenci znają tę ideę i już korzystają z portfeli cyfrowych. mObywatel, z bogatym katalogiem usług publicznych i dokumentów mobilnych, ma już prawie 18 mln pobrań i jest jedną z najbardziej rozwiniętych tego typu aplikacji w Unii Europejskiej. Liczne funkcjonalności, które planuje się wdrożyć w Europejskich Portfelach Tożsamości Cyfrowej, są już teraz dostępne dla użytkowników aplikacji mObywatel w kraju. Funkcja przekazywania danych, prezentowania dokumentów mobilnych czy wbudowany w aplikację środek identyfikacji, którego można używać w usługach, aby potwierdzić tożsamość– to tylko kilka przykładów. Już niedługo z tych funkcjonalności będą mogli korzystać także użytkownicy Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej.
Ile czasu na zmiany?

Choć przepisy rozporządzenia eIDAS 2 zaczną obowiązywać już 20 maja, to ich praktyczne wdrożenie zależy od tego, kiedy Komisja Europejska przyjmie akty wykonawcze do rozporządzenia. Już pod koniec tego roku poznamy niektóre z nich – w tym przepisy dotyczące wymagań technicznych dla portfeli. Od tego czasu państwa członkowskie UE i Ukraina będą miały 2 lata na to, aby zbudować i wdrożyć swoje portfele.
Konsultacje

Wdrożenie i doskonalenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej to jeden z priorytetów polskiego rządu. Ministerstwo Cyfryzacji, współdziałając z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, planuje przeprowadzić wkrótce konsultacje publiczne, które będą dotyczyły tego, jak:

dostosować mObywatela do wymogów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej,
wdrożyć pozostałe wymogi z rozporządzenia eIDAS 2.

Informacje o ETPC

Zainteresowani tą tematyką mogą zapoznać się z postępem prac nad specyfikacjami technicznymi dla Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej na GitHubie Komisji Europejskiej.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozporzadzenie-eidas2-juz-20-maja-2024-roku

Internet światowy dzień hasła bezpieczeństwo

internet prędkość

internet prędkość

Internet światowy dzień hasła bezpieczeństwo

W dobie powszechnego korzystania z usług internetowych, takich jak bankowość elektroniczna czy media społecznościowe, bezpieczeństwo naszych danych staje się kluczowym aspektem. Aby uniknąć ryzyka kradzieży tożsamości lub środków finansowych, niezbędne jest stosowanie silnych haseł. Z tej okazji, zgodnie z obchodzonym 2 maja Światowym Dniem Hasła, przypominamy o fundamentalnych zasadach tworzenia i zarządzania nimi.
Światowy Dzień Hasła. Jak tworzyć bezpieczne hasła.

Nowe konto = nowe hasło

Aby stworzyć skuteczne hasło, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim trzeba unikać używania jednego hasła do wielu kont, ponieważ w przypadku jego wycieku grozi to dostępem do wielu usług. Należy również zadbać o długość hasła – im dłuższe, tym trudniejsze do złamania. Eksperci z CSIRT NASK zalecają hasła mające co najmniej 14 znaków, najlepiej w postaci znanego tylko nam zdania lub frazy składającej się z co najmniej pięciu słów.
Menadżer haseł

Istnieje wiele sposobów na budowanie silnych haseł. Jednym z nich jest np. korzystanie z menedżerów haseł. To narzędzia i aplikacje, które nie tylko zarządzają hasłami i danymi logowania do różnych witryn i usług, lecz także je generują. Przechowują one informacje w bezpiecznej i zaszyfrowanej bazie danych. Aby z nich korzystać, wystarczy stworzyć jedno, mocne hasło dostępu.

Podstawowe zasady bezpiecznych haseł to:

• Każde hasło powinno być unikatowe
• Nie podawaj informacji osobistych w hasłach, takich jak imiona czy daty urodzenia
• Unikaj prostych wzorców na klawiaturze czy powtarzających się ciągów znaków
• Nigdy nie podawaj swojego hasła osobom trzecim, nie wysyłaj go do nikogo
• Dobrze jest korzystać z uwierzytelnienia dwuskładnikowego, szczególnie w przypadku poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych

W przypadku podejrzeń o włamanie się na konto, natychmiast zmień hasło i zgłoś incydent administratorowi serwisu. Dbaj również o regularną aktualizację sprzętu i oprogramowania, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w sieci.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dzis-swiatowy-dzien-hasla–zadbaj-o-swoje-bezpieczenstwo-w-sieci