Włączenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej do Regionalnego Systemu Ostrzegania

speed testy
speed testy

Włączenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej do Regionalnego Systemu Ostrzegania
16.11.2017

15 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Cyfryzacji oraz Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego podpisali porozumienie dotyczące włączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego do Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Sygnatariusze porozumienia uzgodnili wykorzystanie RSO do przesyłania komunikatów dotyczących istotnych zagrożeń i zdarzeń w cyberprzestrzeni (systemach i sieciach komputerowych), które mogą mieć wpływ na ogół społeczeństwa.

Komunikaty dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni przygotowywane będą przez Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa będącego częścią Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przygotuje także serię poradników dla społeczeństwa opisujących sposoby ochrony przed najczęściej występującymi zagrożeniami oraz metody postępowania w czasie wystąpienia incydentu.

Regionalny System Ostrzegania prowadzony jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i wojewodów. Komunikaty przekazywane przez system dotyczą przede wszystkim: ostrzeżeń meteorologicznych (np. silny wiatr, burze, upały, oblodzenie), hydrologicznych (np. stany wód), informacji drogowych (np. korki, remonty, objazdy) oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Od tego momentu także istotnych zdarzeń w cyberprzestrzeni.

źródło: gov.pl