Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych

speed testy
speed testy

Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych
12.07.2018

10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją.

Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych
Dzięki wprowadzonym zmianom operatorzy komórkowi będą mogli ubiegać się o mniejsze bloki numerów. Dotychczas najmniejszy blok numerów przydzielany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci komórkowej obejmował 100 000 numerów. Teraz możliwe będzie przydzielanie również mniejszych bloków wielkości 10 000 numerów, zgodnie z realnymi potrzebami operatorów. Pozwoli to na optymalizację kosztów ponoszonych przez operatorów oraz uniknięcie sytuacji, w której część numerów w dużych blokach pozostawała niewykorzystana.

Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na sygnały płynące z rynku telekomunikacyjnego dotyczące zapotrzebowania na mniejsze bloki numeracji.

zrodło: gov.pl