Ruszyła druga edycja badań dojrzałości projektowej beneficjentów II osi POPC!

speed testy
speed testy

Ruszyła druga edycja badań dojrzałości projektowej beneficjentów II osi POPC!
27.04.2020

Centralny Ośrodek Informatyki i działające w nim Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie uruchomiło badania dojrzałości projektowej instytucji, które otrzymały dofinansowanie z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w tych badaniach.

Mężczyzna w garniturze trzymający w dłoniach tablet.
Celem badania dojrzałości projektowej beneficjentów II osi POPC jest sprawdzenie zdolność instytucji do realizacji projektów IT, które są finansowane ze środków UE. Taka diagnoza pozwoli m. in. zaproponować zespołom projektowym wsparcie dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb. Wyniki będą też wykorzystane do projektowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Badania skoncentrują się na trzech najważniejszych obszarach:

ludziach, którzy realizują projekt,
modelach działań (procesy, metodyki),
narzędziach wspierających realizację projektu.
Pytania o te kwestie POPC Wsparcie zada w dwóch seriach badań:

w ankiecie on-line,
w ramach indywidualnych rozmów (wywiadów pogłębionych) z zespołami projektowymi.

Badania zostaną przeprowadzone zdalnie.

Do każdej z instytucji, która realizuje projekt ze środków II osi POPC, Minister Cyfryzacji wystosuje indywidualne zaproszenie. Zostaną one poproszone o wypełnienie ankiety – a w niektórych przypadkach – również o rozmowę z badaczami Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie.

O wypełnienie ankiety poprosimy jednego przedstawiciela instytucji, która realizuje projekt finansowany z II osi POPC. Respondent takiego badania powinien dokładnie znać procesy zarządzania projektami IT w swojej organizacji.

Zatem czekajcie na nasze zaproszenie!

Tymczasem zachęcamy do lektury raportu z badania dojrzałości projektowej za 2019 r.

źródło: gov.pl