Kodeks cyfrowy internet

speed testy
speed testy

Tworzymy Kodeks cyfrowy – pomóż nam!
22.11.2017

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące prace nad stworzeniem Kodeksu cyfrowego. Naszym celem jest stworzenie jednego, spójnego aktu prawnego, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych.

Kodeks cyfrowy – ilustracja
Na czym się opieramy?
Podstawą działania jest opracowany przez naszych ekspertów model Architektury Informacyjnej Państwa. Przedstawia on wszelkie zależności między Obywatelem a instytucjami państwa, a także przepływ danych i informacji między nimi. Określa także takie wymagania i standardy, które pozwolą na zbudowanie właściwej synergii rozwiązań IT w państwie. Oprócz tego, przedstawiliśmy wstępny zarys koncepcji zakresu regulacji Kodeksu cyfrowego. Materiały te dały początek dyskusji zgromadzonym na spotkaniu inauguracyjnym ekspertom z dziedziny prawa informatycznego i administracyjnego oraz przedstawicielom środowisk naukowych i akademickich. Dyskusja ta miała określić kształt Kodeksu cyfrowego oraz zagadnienia, które należałoby uwzględnić w projekcie, jak i kierunek dalszych prac.

Co chcemy osiągnąć?
Naszym priorytetem jest stworzenie regulacji, która nie tylko zbierze i ustandaryzuje w jednym akcie normatywnym zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, lecz przede wszystkim wprowadzi rozwiązania prawne pozwalające organom administracji na sprawną, kompleksową i priorytetową obsługę obywatela, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum stawianych mu obecnie wymogów informacyjnych.

Nasze cele
określenie zakresu podmiotowego kodeksu,
stworzenie logicznej, spójnej i kompletnej siatki pojęciowej,
ustanowienie systemu instytucjonalnego dla zarządzania procesami cyfryzacji w sferze publicznej,
określenie kluczowych elementów i zasad krajowej infrastruktury informacyjnej,
utworzenie spójnej infrastruktury państwa, na którą możliwe będzie przeniesienie funkcjonalności publicznych systemów teleinformatycznych,
wprowadzenie podstawowych zasad regulujących świadczenie usług publicznych,
ustanowienie zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania e-usług publicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do Kodeksu cyfrowego. Pomysły i sugestie prosimy przesyłać do 22 grudnia 2017 r. na adres mailowy: [email protected]

źródło: gov.pl