Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie !

speed testy
speed testy

Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie
31.10.2019

Do udziału w Grupie zapraszamy szczególnie przedstawicieli mediów, portali internetowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw ICT, ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych zajmujących się obszarem tematycznym Grupy.

Dziecko z parasolką
Z inicjatywą utworzenia Grupy wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Grupa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych podpisaniem 1 października br. Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnatariuszami Deklaracji byli Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych.

Priorytetem pracy Grupy Roboczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie proponowanych działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu dla najmłodszych użytkowników. W szczególności Grupa będzie skupiać się na obszarach wymienionych w Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

Grupa spotykać się będzie cyklicznie i omawiać będzie najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Jej pracami kierować będzie Radosław Skrzetuski, Szef Gabinetu Politycznego.

Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 8 listopada na adres: [email protected]

W zgłoszeniach prosimy podać:

imię, nazwisko
stanowisko
nazwę reprezentowanego podmiotu
numer telefonu do kontaktu
adres email
wyszczególniony obszar, którym w ramach prac Grupy chcieliby się Państwo zająć
krótki opis doświadczenia zawodowego
Uwaga! Członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia wizerunku, imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (Załącznik). Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie Roboczej. Ministerstwo podejmie decyzję o włączeniu w skład grupy mając na uwadze m.in. szerokie spektrum interesariuszy, reprezentatywność środowisk i kompetencje kandydatów.

W komunikacie Ministerstwo poinformuje o składzie Grupy oraz pierwszym jej zebraniu.

zrodlo: gov.pl