Chrońmy dzieci przed cyberprzemocą !

speed testy
speed testy

Razem przeciw cyberprzemocy wobec dzieci
01.10.2019

Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych – to sygnatariusze Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wspólne zdjęcie wszystkich sygnatariuszy Deklaracji
Podpisanie Deklaracji jest elementem kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, którą od kilku miesięcy realizujemy wspólnie z NASK. Jej celem jest nie tylko ochrona dzieci przed cyberprzemocą, ale i podnoszenie poziomu świadomości rodziców w tym obszarze. W ramach kampanii m.in. udostępniamy materiały edukacyjne i poradniki, w których rodzice i opiekunowie znajdą wiele praktycznych informacji o tym jak wspierać dziecko w sieci, identyfikować zagrożenia online i im zapobiegać.

Patostream – stop!
Jak powiedział podczas wtorkowej uroczystości minister cyfryzacji Marek Zagórski – stała obecność dzieci w Internecie sprawia, że przenoszą się tam także negatywne zjawiska, w tym przemoc rówieśnicza. Dzieci nie uwalniają się od niej po wyjściu ze szkoły, ale są na nią narażone bez przerwy, przez całą dobę. Rodzice nie zdają sobie sprawy ze skali zjawiska. Jak wynika z badań NASK 84% dorosłych uważa, że ich dzieci nigdy nie były ofiarami agresji słownej w sieci

  • Nasza współpraca pozwoli wypracować odpowiednie działania służące ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami oraz negatywnymi zjawiskami i zachowaniami w Internecie – powiedział szef MC, który we wtorek zaprezentował też wyniki najnowszego badania NASK na temat patostreamingu.

Badanie zostało przeprowadzone (wśród nastolatków i rodziców) w czerwcu 2019 r. przez Dział Badań Rynku i Opinii Thinkstat NASK PIB. Oto wybrane wyniki:

48,4% nastolatków deklaruje, że w ostatnich sześciu miesiącach natrafiło w Internecie na patostream.
2-3 razy w miesiącu – średnio tak często respondenci trafiają na patostreamy w Internecie. Częściej kontakt z takimi treściami mają nastolatki – widzą takie treści raz w tygodniu.
Badani najczęściej trafiają na patostreamy: w serwisach z materiałami video (56,4%), w artykułach na portalach internetowych (32,2%), we wpisach znajomych w mediach społecznościowych (24,8%) i poprzez przekaz ustny od znajomych (21,1%).
Zdaniem większości badanych patostreamy można łatwo znaleźć w Internecie (uważa tak 64,9% badanych), w tym 69,3% rodziców i 89% nastolatków.
Zdecydowana większość badanych uważa, że patostreamy powinny być blokowane i usuwane z sieci (86,5%), w tym 89,9% rodziców i 84,4% nastolatków.
Razem możemy więcej

  • Dostawcy treści i usług świadczonych w Internecie, w tym media, odgrywają istotną rolę w tworzeniu podstaw dla bezpiecznego korzystania z sieci. Dlatego zaprosiliśmy Państwa do podpisania naszej Deklaracji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Z kolei administracja publiczna powinna stwarzać zainteresowanym podmiotom warunki do podejmowania aktywności na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie – dodał szef MC.

Sygnatariusze podpisanej we wtorek Deklaracji, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży w potwierdzają w niej konieczność podjęcia wspólnych działań gwarantujących ochronę przed szkodliwymi treściami w następujących obszarach:

prawnym, w tym legislacyjnym – w zakresie wypracowania rozwiązań eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści,
organizacyjnym – na rzecz promowania wartościowych treści w Internecie oraz propagowania rozwiązań technicznych sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci i młodzież z Internetu,
technicznym – w zakresie usprawnienia wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w Internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści w celu bezzwłocznego informowania o zagrożeniach oraz rozwijania skutecznych narzędzi reagowania na występujące zagrożenia w sieci.
Deklarację podpisali:

Marek Zagórski – minister cyfryzacji
Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka
Insp. Sławomir Szumilas – zastępca dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji
Bartłomiej Klinger – zastępca dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych, NASK
Paweł Czuryło – zastępca redaktora naczelnego, Interia
Witold Drożdż – członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange
Jean Marc Harion – prezes zarządu, P4 Polska
Bogna Janke, Salon24
Aneta Jaskólska – członek zarządu, Polkomtel
Michał Karnowski – członek zarządu, Grupa Medialna Fratria
Andrzej Kozłowski – Cyberdefence24
Dorota Kuprianowicz-Legutko – członek zarządu, T-Mobile Polska S.A.
Ewa Lampart – dyrektor generalna Grupy Super Express, Grupa ZPR Media
Piotr Marczuk – dyrektor ds. polityki korporacyjnej, Microsoft
Marzena Paczuska – Tętnik – członek zarządu, TVP S.A.
Joanna Pawlak – prezes zarządu. Wirtualna Polska Media S.A.
Michał Szułdrzyński – zastępca redaktora naczelnego, Rzeczpospolita
Marek Tejchman – zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

  • Zachęcamy przedstawicieli kolejnych instytucji, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych do przyłączania się do naszej deklaracji. Można to zrobić w dowolnym momencie. Deklaracja jest dostępna także na stronie www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

zrodlo: gov.pl