Cyberbezpieczeństwo w internecie !

speed testy
speed testy

Bądź cyberbezpieczny!
17.04.2019

Co oznacza bezpieczeństwo i unikanie poważnych zagrożeń w dzisiejszym świecie?

Cyberbezpieczeństwo
To już nie tylko łatwo dostępna wiedza o klęskach żywiołowych, wypadkach, katastrofach czy groźnych zjawiskach atmosferycznych, ale również o zagrożeniach płynących z sieci Internet. Ten aspekt bezpieczeństwa stał się szczególnie widoczny w ostatnich latach, gdy rozwój technologii sprawił, że niemal każdy obywatel naszego kraju ma smartfona, a w raz z nim nieograniczony dostęp do sieci. Między innymi z tego powodu w listopadzie 2017 r. do Regionalnego Systemu Ostrzegania, na mocy porozumienia podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Cyfryzacji, został włączony Państwowy Instytut Badawczy NASK.

W budowaniu cyberbezpieczeństwa niezwykle ważna jest wiedza i edukacja na temat płynących z sieci zagrożeń, ale też na temat sposobów, jak ich unikać, na co zwracać uwagę oraz gdzie zgłaszać wszystkie niepokojące sytuacje związane z siecią. Realizując to zadanie PIB NASK opracował oraz udostępnił w systemie RSO, w tym w aplikacji mobilnej, poradnik „Cyberbezpieczeństwo”.

Jest to kompendium wiedzy, podanej w przejrzysty i zrozumiały sposób. Dzięki niej dowiemy się jak chronić swoją prywatność np. w mediach społecznościowych, jak bezpiecznie korzystać z internetowego dostępu do kont bankowych, ale również na co zwrócić uwagę, gdy chcemy skorzystać z ogólnodostępnej sieci w nieznanym nam miejscu. Poradnik jest uzupełnieniem działań, które PIB NASK prowadzi w ramach RSO, a które mają na celu wychwytywanie i ostrzeganie obywateli przed występującymi na danym terenie cyberzagrożeniami.

Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że prewencja jest zawsze lepsza niż działania po wystąpieniu zagrożenia, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Cyberbezpieczeństwo” i zastosowania proponowanych w nim rozwiązań.

zrodło: gov.pl