Cyfryzacja podpisanie deklaracji berlińskiej

speed testy

speed testy

Cyfryzacja oparta na wartościach – podpisanie deklaracji berlińskiej

08.12.2020

Ministrowie Marek Zagórski oraz Krzysztof Szubert wzięli udział w unijnej konferencji wysokiego szczebla dotyczącej cyfryzacji opartej na wartościach (High-Level Conference on a Value-based Digital Transformation).
Ministrowie w trakcie videokonferencji. Widok ekranu komputera. Fot. Twitter (Margrethe Vestager; @vestager)

Konferencja odbyła się 8 grudnia, w ramach przewodnictwa Niemiec w Radzie UE. Wzięli w niej udział wysocy przedstawicie Unii Europejskiej ds. cyfrowych. Na marginesie spotkania podpisano „Deklarację berlińską w sprawie społeczeństwa cyfrowego i administracji cyfrowej opartej na wartościach”.

Kluczowe zasady

Podczas spotkania przedstawiciele Polski – Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krzysztof Szubert, pełnomocnik Premiera RP ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej – podkreślili rolę cyfryzacji w łagodzeniu negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19.

Wskazali też kluczowe zasady rozwoju technologii cyfrowej, które powinny przyświecać rządom państw UE:

technologia cyfrowa powinnia ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom kontakt z organami administracji publicznej. Dlatego istotne jest przekształcanie skomplikowanych procedur w proste, zautomatyzowane i intuicyjne usługi online;
należy umożliwić skuteczny transfer wiedzy między jednostkami administracyjnymi z różnych państw członkowskich oraz zapewnić interoperacyjność usług administracji publicznej;
musimy inwestować w nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zapewnić łatwy dostęp do danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Inteligentne rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja i narzędzia big data, z pewnością pomogą nam poprawić efektywność publicznych e-usług;
powinniśmy rozwijać zdolność ludzi do radzenia sobie ze zmianami technologicznymi i czerpania korzyści z nowych usług cyfrowych. Dlatego na każdym kroku musimy wspierać potrzebę ciągłego – niezależnie od wieku – podnoszenia poziomu umiejętności cyfrowych;
należy zagwarantować europejskim społeczeństwom dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Ważna deklaracja

Na marginesie spotkania podpisano „Deklarację berlińską w sprawie społeczeństwa cyfrowego i administracji cyfrowej opartej na wartościach”.

Dokument przywołuje zasady i wartości, na których opiera się Unia Europejska, które powinny stać u podstaw transformacji cyfrowej i wzmacniania jednolitego rynku europejskiego.

Wyraża również zobowiązanie jej sygnatariuszy do realizacji zapisanych w dokumencie celów do końca 2024 roku. Wzywa także instytucje Unii Europejskiej do wspierania i promowania – na szczeblu europejskim – zasad, wartości i działań przedstawionych w deklaracji oraz do dostosowania do niej unijnych polityk.

W imieniu Polski deklarację podpisał minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

zrodlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfryzacja-oparta-na-wartosciach–podpisanie-deklaracji-berlinskiej