Deklaracja Cyfrowa na 30-lecie Grupy V4

speed testy

speed testy

Deklaracja Cyfrowa na 30-lecie Grupy V4

17.02.2021

Podczas jubileuszowego szczytu w Krakowie premierzy Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Cyfrową. Dzięki tej inicjatywie nasz region będzie mógł zacieśnić współpracę w ramach konkretnych projektów cyfrowych.
Premierzy Polski, Czech, Węgier, Słowacji oraz szef Rady Europejskiej w trakcie konferencji – stoją przy mównicach.

W środę w Krakowie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkanie zostało zorganizowane przez polską prezydencję w V4 z okazji 30-lecia działalności Grupy. Gościem szczytu był przewodniczący Rady Europejskiej – Charles Michel. W ramach szczytu premierzy wzięli udział m.in. w sesji poświęconej strategii cyfrowej.

Świat po pandemii

Podczas dyskusji szefowie rządów rozmawiali o tym jak trwająca pandemia COVID-19 zmieniła postrzeganie szeroko rozumianych technologii cyfrowych, w szczególności infrastruktury cyfrowej, superkomputerów czy chmur obliczeniowych.

– Zacieśniając współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, sprawimy, że nasz głos będzie słyszalny przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii cyfrowej UE. Mamy okazję aby wspólnie zadbać o interesy naszego regionu i stymulować jego rozwój – powiedział w trakcie spotkania premier Mateusz Morawiecki. – Świat na chwilę zamarł na skutek pandemii, ale tylko po to, żeby przyspieszyć, żeby wzrost gospodarczy był bardziej cyfrowy. To proces, który musi się charakteryzować skutecznością, solidarnością i odwagą w sięganiu do nowych źródeł wzrostu – dodał szef polskiego rządu.

Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie przez premierów deklaracji o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych, tzw. Deklaracji Cyfrowej.

Zgodnie z treścią dokumentu Państwa V4 zobowiązały się do:

budowy wspólnych ram współpracy w zakresie spraw cyfrowych poprzez m.in. ustanowienie mechanizmu konsultacji, które będą odbywały się na poziomie roboczym,
współpracy na rzecz zabezpieczenia funduszy unijnych na transformację cyfrową, w szczególności na wspólne projekty cyfrowe V4,
nawiązania trwałej współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi specjalizujących się w tematach cyfrowych, m.in. infrastruktura obliczeniowa i dane, Big Data, Przemysł 4.0, technologie chmurowe, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), obliczenia kwantowe, sztuczna inteligencja (AI), robotyka, uczenie maszynowe, blockchain, Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, inteligentne i cyfrowe umiejętności i kompetencje, telekomunikacja,

tworzenia zachęt do nawiązywania współpracy transgranicznej (w tym inwestycji i możliwości finansowych) wśród przedsiębiorstw (szczególnie innowacyjnych MŚP i start-upów) z krajów V4,
koordynacji działań mających na celu poprawę konkurencyjności i potencjału innowacyjnego państw V4 w sprawach cyfrowych, a także wzmocnienie transformacji cyfrowej i przyspieszenie przyjęcia kluczowych technologii cyfrowych przez administrację i przedsiębiorstwa V4,
budowy zasobów wiedzy, wspieranie organizacji wspólnych wydarzeń międzynarodowych poprzez delegowanie ekspertów i przedstawicieli wysokiego szczebla (m.in. na Forum Zarządzania Internetem ONZ, które w grudniu 2021 roku odbędzie się w Polsce),

wymiany najlepszych praktyk i promocji osiągnięć V4 w obszarze cyfryzacji,
współpracy na forum UE w zakresie tworzenia i skutecznego funkcjonowania transgranicznych projektów cyfrowych,
identyfikacji globalnych wyzwań wymagających pilnych działań (np. pandemie, klęski żywiołowe, itp.), w przypadku których natychmiastowe i wspólne działania ekspertów IT i firm cyfrowych z krajów V4 może skutecznie przyczynić się do ich szybkiego rozwiązania,
podejmowania innych działań dotyczących nowych i powstających technologii telekomunikacyjnych i cyfrowych technologii informatycznych.

– Jestem przekonany, że w duchu solidarności i odwagi poszukiwania nowego kontraktu społecznego pomiędzy państwami członkowskimi UE, będziemy mogli wstąpić w nową epokę po COVID-19 z nadzieją na lepszą przyszłość – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wspólne projekty

Zgodnie z treścią deklaracji państwa V4 zdecydowały o wyznaczeniu punktów kontaktowych ds. cyfrowych i powołaniu grupy eksperckiej. Jej zadaniem będzie bieżąca koordynacja wspólnych projektów cyfrowych V4, polegających np. na tworzeniu nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji lub badań w zakresie transformacji cyfrowej.

– Podpisanie Deklaracji Cyfrowej to ważny polityczny sygnał o gotowości administracji do współpracy z biznesem w zakresie projektów cyfrowych. Będziemy zabiegać o pozyskanie jak największej liczby partnerów z krajów V4, aby wypełnić ten dokument konkretną treścią – mówi Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowe, który z ramienia Polski został wyznaczony do udziału w pracach grupy eksperckiej przewidzianej w treści Deklaracji.

Krzysztof Szubert jest także odpowiedzialny za organizację międzynarodowego Szczytu Cyfrowego IGF 2021, który 6-10 grudnia 2021 r. odbędzie się w Katowicach.

Szczyt Cyfrowy będzie doskonałym forum do dalszej dyskusji nad tym jak zdynamizować cyfrowy rozwój państw V4.

Więcej na temat Szczytu Cyfrowego – IGF 2021 na https://www.gov.pl/igf2021

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/deklaracja-cyfrowa-na-30-lecie-grupy-v4