e dowód czyli elektroniczny dowód osobisty

speed testy
speed testy

E-dowód wdrożony – dokumenty do Brukseli przygotowane
20.03.2019

W związku z wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało już dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu Pl.ID.

Edowód leżący na klawiaturze komputera
Dokumentacja została już pozytywnie zweryfikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a wniosek o płatność końcową dla projektu Pl.ID jest obecnie weryfikowany w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, z którego w latach 2007-13 realizowany był projekt polskiego dowodu z warstwą elektroniczną).

Do końca miesiąca ostateczny wniosek zostanie złożony do Komisji Europejskiej. Wniosek ten zawiera informację o sposobie realizacji wszystkich elementów i wymagań stawianych polskiej stronie zawartych w decyzji Komisji Europejskiej z 2010 r., która dotyczyła projektu Pl.ID. Gdyby nie udało się wdrożyć dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, Polska musiałaby zwrócić do Brukseli 148 mln zł.