Grupa D9 plus jednym głosem w sprawie nowych zasad świadczenia usług cyfrowych w UE

speed testy
speed testy

Grupa D9+ jednym głosem w sprawie nowych zasad świadczenia usług cyfrowych w UE

13.05.2020

Państwa D9+ wydały wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad unijnym Aktem o usługach cyfrowych. Wskazują w nim potrzebę dostosowania obecnego prawa do nowych wyzwań. Dokument został przesłany do Komisji Europejskiej.
Drewniane klocki na różowym tle. Osiem z nich tworzy napis: INTERNET

Stanowisko jest wkładem Polski, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga oraz Szwecji w dyskusję na temat zmian obecnych regulacji. Kluczowym elementem przygotowywanej przez Komisję propozycji będą kwestie ustalenia zasad usuwania nielegalnych treści z internetu i moderowania treści przez platformy internetowe. To ważne tematy z punktu widzenia wolności w sieci, egzekwowania prawa oraz działalności pośredników internetowych.

W przesłanym do Brukseli oświadczeniu, podpisanym przez ministrów państw D9+, apelujemy, aby projektowane rozwiązania służyły budowaniu jednolitego rynku cyfrowego. Postulujemy też zharmonizowanie w całej Unii Europejskiej procedury usuwania nielegalnych treści (procedura notice-and-action). Chcemy, aby nowe przepisy były tworzone w oparciu o zasady, które sprawdziły się w dyrektywie o handlu elektronicznym. Uważamy, że dobrze zaprojektowane regulacje będą wspierały prowadzenie biznesu w internecie. Równocześnie podkreślamy, jak ważne jest, aby odpowiednie mechanizmy zapewniły sprawne usuwanie nielegalnych treści z internetu, ale zarazem chroniły przed nadmiarowym, czy też nieuzasadnionym blokowaniem lub usuwaniem treści legalnych zamieszczanych przez użytkowników..

Stanowisko Grupy zostało opracowane z inicjatywy i pod przewodnictwem Ministerstwa Cyfryzacji. Jest efektem grudniowego posiedzenia grupy, które odbyło się w Warszawie. To wtedy omawiany był kierunek, w którym powinna zmierzać rewizja zasad, opartych dotychczas o Dyrektywę o handlu elektronicznym. Wśród tematów pojawiły się:

nowe regulacje dotyczące moderacji treści przez pośredników internetowych – obowiązki, zakres odpowiedzialności, podział na treści nielegalne i szkodliwe;
przejrzystość algorytmów stosowana przez pośredników internetowych i mechanizmy filtrowania treści w Internecie;
egzekwowanie prawa UE i ocena potrzeby stworzenia osobnego regulatora dla platform cyfrowych.

Oświadczenie państw Grupy D9+ to nie koniec, a początek prac. Inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej spodziewana jest na przełomie 2020. Jako Ministerstwo Cyfryzacji będziemy aktywnie zabiegać o realizację naszych postulatów jeszcze zanim rozpoczną się formalne prace legislacyjne na forum unijnym. W naszych działaniach kierujemy się otwartością, dlatego prosimy Państwa o wsparcie w przygotowywaniu naszego stanowiska. O postępie prac będziemy na bieżąco informować.

zrodło: gov.pl