Grupa dostępności zasobów internetowych

speed testy
speed testy

Zaproszenie na spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych
15.12.2015

Grupa ds. dostępności zasobów internetowych powołana w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia 2016 roku w godz. 12.00 – 14.30 w Ministerstwie Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 21).

Grupa dokona przeglądu projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Wśród nich są:

Polski Walidator Dostępności PWD online– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”

Kuźnia Dostępnych Stron – Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO

Droga do dostępności 2015– Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców języka migowego “Gest”

Polska Akademia Dostępności – wsparcie i rozwój – Fundacja Widzialni

Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych powiatowych urzędów pracy – Fundacja Aktywizacja

Internet bez barier. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do treści cyfrowych – Stowarzyszenie Edukacja i nauka

Podczas spotkania poruszona będzie również kwestia przygotowania Białej Księgi – spisu firm, instytucji, osób prywatnych rekomendowanych do przeprowadzania audytów, tworzenia dostępnych serwisów www, organizacji szkoleń.

Agenda
12.00 – przywitanie
12.05 – przegląd projektów
13.05 – podsumowanie eksperckie: Jacek Zadrożny, Przemysław Marcinkowski
13.25 – dyskusja
13.50 – Podsumowanie konkursu MC dla samorządów – Monika Szczygielska
14.00 – Biała księga
14.30 – podsumowanie i zakończenie

Zgłoszenia udziału oraz kwestie organizacyjne prosimy kierować do Pani Agnieszki Zarychty na adres: [email protected] (liczba miejsc jest ograniczona).

Spotkania Grupy mają formułę otwartą i mogą w niej wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje, firmy i osoby prywatne. Grupa zajmuje się:

wskazywaniem twórcom stron www, administratorom i redaktorom treści dobrych praktyk w przygotowywaniu produktów dostępnych dla wszystkich użytkowników;

promowaniem rozwiązań zwiększających dostępność do zasobów Internetowych;

organizowaniem warsztatów i seminariów poświęconych tworzeniu serwisów internetowych oraz ich zarządzaniu;

przygotowywaniem rekomendacji.

Grupa powstała w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

źródło: gov.pl