Komisja Europejska za obniżeniem regulowanych stawek hurtowych w sieciach łączności ruchomej w UE

speed testy
speed testy

Komisja Europejska za obniżeniem regulowanych stawek hurtowych w sieciach łączności ruchomej w UE
17.06.2016

15 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Europejskiej.

Projekt zakłada obniżenie regulowanych stawek hurtowych od dnia 15 czerwca 2017 r. do: 4 eC/min za połączenia wychodzące, 1 eC za wiadomość SMS oraz 0,85 eC/MB za transmisję danych.

Głównym celem zmian jest umożliwienie wdrożenia modelu Roam Like at Home (RLAH) od 15 czerwca 2017 r. i znaczące obniżenie cen detalicznych za usługi świadczone w roamingu na obszarze Unii Europejskiej.

Kolejny etap prac nad projektem rozporządzenia rozpocznie się już 22 czerwca br. podczas posiedzenia grupy roboczej Rady UE, podczas którego nowy projekt legislacyjny zostanie przedstawiony przedstawicielom Państw członkowskich UE.

Ministerstwo Cyfryzacji jest na etapie analizy opublikowanych dokumentów. W kolejnym kroku zostaną rozpoczęte prace mające na celu opracowanie Stanowiska Rządu w tej sprawie.

Dokument dostępny jest tutaj.

źródło: wikipedia.pl