Infrastruktura jako usługa

speed testy

speed testy

infrastruktura jako usługa (ang. software as a service, w skrócie SaaS) – model usługi chmury obliczeniowej zapewniający infrastrukturę chmury, na której odbiorca usług jest w stanie wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie (systemy operacyjne i aplikacje), jednak nie zarządza ani nie kontroluje infrastruktury chmury, z wyjątkiem kontroli nad systemami operacyjnymi, pamięcią masową i wdrożonymi aplikacjami oraz, ewentualnie, ograniczonej kontroli nad wybranymi komponentami sieciowymi (np. zapór sieciowych)[1].

Polega na dostarczeniu przez dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak np. wirtualizowany sprzęt, skalowany w zależności od potrzeb użytkownika[2].

Model tej usługi polega na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej, czyli sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania. Klient wykupuje na przykład konkretną liczbę serwerów, przestrzeni dyskowej, lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. Nie oznacza to jednak, że sprzęt fizycznie zostanie zainstalowany w siedzibie klienta. W tym modelu zdarza się, że klient dostarcza usługodawcy własne oprogramowanie do zainstalowania na wynajmowanym sprzęcie[3]. Czasami IaaS nazywany jest też HaaS (Host as a Service).

Początkowym rozwiązaniem typu IaaS było wynajmowanie u dostawców usług serwerów dedykowanych. Aktualnie, dzięki wirtualizacji, najczęściej są to maszyny wirtualne. W starszym przypadku (dedykowany serwer) klient płaci za określony sprzęt (jako pudełko). W wypadku nowszym (wirtualne maszyny) klient płaci za faktycznie zużytą moc serwerów. W ten sposób działa m.in. chmura Amazon EC2[4].

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_jako_us%C5%82uga