Internet 11 mld złotych na szybki internet w Polsce

Dziś ponad 80% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do szybkiego internetu, a od 2015 roku, m.in. dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wskaźnik ten urósł o niemal 30 p.p. Niestety wciąż ponad 3 mln budynków w Polsce jest wykluczonych cyfrowo. Pomożemy im środkami z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Chcesz mieć wpływ na to jak będą wydatkowane te środki? A może, jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, masz w planach budowę szybkich sieci szerokopasmowych? Weź udział w konsultacjach społecznych!
Młoda dziewczyna w okularach przeciwsłonecznych leży na hamaku i korzysta z laptopa.

Chcemy, aby szybki internet był dostępny wszędzie. Dzięki PO PC dotrze do ponad 2 mln gospodarstw domowych. Na dalsze działania przeznaczymy ponad 1 mld euro z KPO i niemal 1 mld euro z FERC. Uwzględniając wkład własny operatorów do 2026 roku będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł.

Do tych projektów musimy się dobrze przygotować, dlatego prowadzimy konsultacje, które mają na celu:

poznanie opinii na temat proponowanych zasad konkursów na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych – aby wsparcie udzielane było efektywnie i przyczyniło się do wyeliminowania tzw. „białych plam” w dostępie do szybkiego internetu,
zebranie planów inwestycyjnych operatorów – po to by wiedzieć, gdzie dostęp do szybkiego internetu zostanie zapewniony na zasadach rynkowych i gdzie nie ma potrzeby interwencji państwa.

Założenia konkursów na budowę sieci w ramach KPO i FERC

Bazując na doświadczeniach z wdrażania I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przygotowaliśmy założenia dotyczące kolejnych konkursów na dofinansowanie projektów szerokopasmowych. Do najważniejszych różnic względem PO PC zaliczamy:

obowiązek beneficjentów do podłączenia wszystkich budynków na danym obszarze – w tym budynków, które nie będą jeszcze istnieć w momencie ogłaszania konkursów,
ograniczenie dofinansowania przypadającego na pojedynczego beneficjenta w celu włączenia w proces przedsiębiorstw z sektora MŚP,
dopuszczanie do konkursów wyłącznie podmiotów z udokumentowanym doświadczeniem inwestycyjnym lub o doskonałej kondycji ekonomicznej.

Zapoznaj się z załącznikiem, aby dowiedzieć się więcej o pozostałych założeniach konkursów, a jeżeli masz do nich uwagi, prześlij je do 19 września na adres [email protected].
Plany inwestycyjne operatorów

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą wyznaczone do konkursów ze środków KPO i FERC.

To już 7. edycja tzw. konsultacji społecznych obszarów białych NGA.

Interesują nas inwestycje realizowane w obszarach, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Przejdź do formularza.

Przed przystąpieniem do zgłaszania planów koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami – Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz Instrukcją.

Plany inwestycyjne można zgłaszać do 19 września.

Masz pytania? Napisz do nas na adres: [email protected]

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ponad-11-miliardow-zlotych-na-dostep-do-szybkiego-internetu