Internet Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

speed testy
speed testy

W Korei Południowej o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni internet
09.10.2019

Znaczenie międzynarodowej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa – o tym w Seulu rozmawiali przedstawiciele kilkudziesięciu państw świata. Spotkaniu współprzewodniczył Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Siedem osób pozuje do wspólnego zdjęcia


Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa odbyło się 7 i 8 października. Obrady ekspertów to następstwo ustaleń konferencji, która odbyła się w lutym Warszawie. Omawiano wówczas kwestie dotyczące budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. To wtedy Polska i Stany Zjednoczone zainicjowały tzw. Proces Warszawski. Utworzono siedem specjalistycznych zespołów, wśród nich ten, który spotkał się w koreańskiej stolicy.

Przewodniczącymi Grupy są minister Karol Okoński, Robert Stray, specjalny ambasador ds. cyberbezpieczeństwa w Departamencie Stanu USA oraz jego odpowiednik w koreańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kim Gunn.

Podczas spotkania odbyła się między innymi sesja pt. Mechanizmy współpracy w obszarze reakcji na cyber incydenty. Wśród poruszanych tematów były: współpraca zespołów CERT, budowanie zdolności technicznych, wzmacnianie odporności infrastruktury krytycznej oraz zwalczanie cyberprzestępstw. Uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia oraz dobre praktyki z zakresu tych obszarów.

Podczas dyskusji o zagrożeniach Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK-PIB, omówił rolę i znaczenie Instytutu w polskim systemie cyberbezpieczeństwa. Zaprezentował też krajobraz cyberzagrożeń przygotowany w oparciu o dane zgromadzone przez CERT Polska.

– Dziękuję za tak liczny udział delegatów z całego świata. Widoczny jest duży potencjał do dalszej współpracy, czego wyrazem jest przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie kontynuowania prac Grupy – podsumował obrady Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji.

W trakcie pobytu w Seulu polska delegacja spotkała się również z szefostwem Koreańskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa (KISA). Tematem było nawiązanie bliższej współpracy między KISA a NASK-PIB, nie tylko na poziomie operacyjnym (wymiana informacji o zagrożeniach, dzielenie się dobrymi praktykami), ale także w obszarze badań i rozwoju. Obie instytucje mają podobny profil działalności.

Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny centrum demonstracyjnego Samsung D’light. Była to okazja do zapoznania się i przetestowania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny Internetu Rzeczy (IoT) oferowanych w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego czy inteligentej szkoły. Ponadto minister Karol Okoński spotkał się z wiceprezydentem firmy Samsung. Podczas rozmowy omawiano przykłady wspólnych projektów, które mógłby być zrealizowane w ramach niedawno podpisanego porozumienia o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Samsungiem.

zrodlo: gov.pl