Internet certyfikat ISO 22301 dla T-Mobile

internet prędkość

internet prędkość

Internet: certyfikat ISO 22301 dla T-Mobile

T‑Mobile Polska uzyskał międzynarodowy certyfikat zgodności dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Międzynarodowa norma ISO 22301:2019 obejmuje obszary zapewnienia komunikacji elektronicznej, usług teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa oraz utrzymania i rozwoju centrów przetwarzania danych. To szczególnie istotne dla klientów tej sieci oraz jej partnerów korzystających z wyspecjalizowanych rozwiązań T‑Mobile dla biznesu.

ISO 22301:2019 to najnowsze wydanie normy z zakresu zarządzania ciągłością działania. Określa ona wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, eksploatowania, monitorowania, przeglądania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Wdrożenie zasad objętych normą pozwala firmie na skuteczniejszą reakcję na wszelkie incydenty czy potencjalne zakłócenia ciągłości działania, zmniejszając tym samym ich wpływ na całą organizację i jej klientów.

Certyfikat przyznany został przez niezależną, renomowaną jednostkę DNV, potwierdzając najlepsze praktyki w zakresie minimalizacji liczby incydentów lub ich wpływu na istotne dla klientów operatora usługi. Tym samym uzyskali oni pewność, że współpraca z T‑Mobile Polska opiera się o skuteczne procedury oraz bezpieczeństwo ciągłości działania krytycznych procesów i usług. To szczególnie istotne dla klientów tej sieci oraz jej partnerów korzystających z wyspecjalizowanych rozwiązań T‑Mobile dla biznesu – centrum przetwarzania danych, usług chmurowych czy zaawansowanych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W procesie certyfikacji udało nam się usystematyzować i wzmocnić ogromną część wiedzy, procesów i zasobów służących zapewnieniu ciągłości działania i zbudować solidne podstawy do dalszego doskonalenia w tym zakresie” – powiedział Paweł Dobrzański, Security Tribe Lead w T‑Mobile Polska – Dobrze funkcjonujący System Zarządzania Ciągłością Działania, potwierdzony niezależną certyfikacją jest bardzo istotny z punktu widzenia naszych klientów. Uzyskują oni pewność, że ryzyka i zagrożenia są prawidłowo identyfikowane, a zarządzanie ewentualnymi incydentami będzie efektywne i dobrze skoordynowane.

źródło: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2021/12/t-mobile-polska-z-certyfikatem-iso-22301-2019.html