Internet cyfrowa gmina na Lubelszczyźnie

internet prędkość

internet prędkość

Internet: cyfrowa gmina na Lubelszczyźnie

– Zależy nam, aby „Cyfrowa Gmina” była programem wyrównywania szans. Dostęp do internetu, cyfrowych usług, doskonale wyposażonych pracowni szkolnych to prawo wszystkich Polaków – mówił minister Janusz Cieszyński na poniedziałkowych spotkaniach z lubelskimi samorządowcami.

„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Budżet działania to miliard złotych.
Pierwszy nabór do 17 listopada!

W ramach programu każda gmina, która weźmie w nim udział, może liczyć na wsparcie – minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna – 2 000 000 zł. Wysokość wsparcia zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki takiemu podejściu wyrównujemy szanse mniej zamożnych gmin.

Do 17 listopada trwa pierwszy nabór wniosków. Mogą wziąć w nim udział 733 gminy z całej Polski. Kwota przeznaczonego dla nich wsparcia to ponad 178 milionów złotych. Wkrótce ruszą kolejne nabory. Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W poniedziałek minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkał się z samorządowcami z województwa lubelskiego. W Janowie Lubelskim i Chełmie wręczył im czeki z kwotami dofinansowania, na jakie mogą liczyć w ramach programu.

– Zależy nam, aby „Cyfrowa Gmina” była programem wyrównywania szans. Dostęp do internetu, dostęp do cyfrowych usług, dostęp do doskonale wyposażonych pracowni szkolnych to prawo wszystkich Polaków – powiedział na spotkaniu w Janowie Lubelskim. – Każdy mieszkaniec Polski powinien mieć prawo do uczestniczenia w cyfrowej rzeczywistości na takim samym poziomie, dlatego realizujemy takie programy jak „Cyfrowa Gmina” – dodał.

Proste zasady

W sumie na całe województwo lubelskie (213 gminy) – w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – przeznaczamy ponad 51 milionów zł (51 145 800 zł).

Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, kupić sprzęt komputerowy dla jednostek podległych, przygotować urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami – wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urzędy w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.

– Jest jeden element obowiązkowy dla wszystkich – audyt cyberbezpieczeństwa. Chcemy dać samorządom narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – mówił minister Janusz Cieszyński. – Wszyscy ci, którzy inwestowali w cyfryzację w zeszłym roku, mogą zrefinansować te wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r. Zasady rozliczania projektu są proste i przejrzyste. To 100% finansowania, bez wkładu własnego, łatwe rozliczenie i elektroniczny wniosek – dodał.

Wszystkie szczegóły, wzory dokumentacji, numer infolinii, która jest do dyspozycji samorządowców, można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gov.pl/cppc.
Cyfrowa Lubelszczyzna

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa lubelskiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W jego ramach realizujemy w woj. lubelskim inwestycje szerokopasmowe. Łączna wartość projektów to 872 278 339,70 zł. Łączna wartość dofinansowania – 592 561 392,19 zł, a łączna liczba pokrytych gospodarstw domowych – 202 361.

Zgodnie z raportem Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2020 rok, w województwie lubelskim ok. 62% gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a po zakończeniu inwestycji POPC wskaźnik ten urośnie o 21 p.p. do 83%.


Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego.

W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji, lubelskie gminy dostały dofinansowanie w wysokości 12 544 638,83 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 776 szkół – 6110 uczniów i 983 nauczycieli, a dzięki tym środkom w województwie lubelskim kupiono łącznie 204 komputery stacjonarne, 4839 laptopów i 454 tabletów.

W ramach programu Zdalna Szkoła+ lubelskie gminy dostały dofinansowanie w wysokości 14 173 232,82 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 775 szkół – 5237 uczniów i 1100 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. lubelskim kupiono łącznie 290 komputerów stacjonarnych, 5256 laptopów i 119 tabletów. Liczba wspartych rodzin wielodzietnych: 3373.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowa-gmina-na-lubelszczyznie