Internet Digital Day 2021

internet prędkość

internet prędkość

Internet Digital Day 2021 – cyfrowe wyzwania UE

19.03.2021

Za nami tegoroczny Digital Day. W dyskusji o zarządzaniu danymi w Unii Europejskiej wziął udział Krzysztof Szubert, pełnomocnik premiera RP ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.
Z lewej strony – zdjęcie wirtualnego studia Digital Day 2021. Prowadząca oraz widoczne z lewej stronie na ścianie ekrany z uczestnikami dyskusji. Wśród nich Krzysztof Szubert. Z prawej strony – Krzysztof Szubert podczas wystąpienia – widok ekranu komputera.

Digital Day to coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską. Jej celem jest stworzenie platformy do przyspieszenia transformacji cyfrowej wśród państw członkowskich UE i poza nią, tak aby przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. Tegoroczna – czwarta – edycja odbyła się online.
Trzy dyskusje, trzy deklaracje

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym tematem wydarzenia były aktualne wyzwania sektora cyfrowego w Unii Europejskiej.

W tym roku odbyły się trzy dyskusje (panele) poświęcone:

wykorzystaniu danych w UE,
wspieraniu cyfrowych startupów w UE,
ekologicznej i cyfrowej transformacji UE.

Każdą dyskusję zwieńczyło podpisanie deklaracji definiującej wspólne cele w poszczególnych obszarach oraz zawierającej zobowiązania do podejmowania wspólnych działań na rzecz ich osiągnięcia:

Deklaracja „European Data Gateways Declaration” zachęca do rozwoju infrastruktury technicznej niezbędnej do zarządzania danymi, w tym naziemnych i podmorskich kabli oraz infrastruktury satelitarnej;
Deklaracja „The EU Startup Nations Standard Declaration” wyraża zobowiązanie do propagowania wśród europejskich, cyfrowych startupów najlepszych praktyk zwiększających ich szansę na osiągnięcie sukcesu w skali globalnej;
Deklaracja „The Declaration on a Green and Digital Transformation of the EU” mobilizuje do inwestycji w ekologiczne i cyfrowe technologie w ramach działań na rzecz klimatu, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Europejski potencjał

Krzysztof Szubert, pełnomocnik premiera ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej wziął udział w dyskusji poświęconej zarządzaniu danymi w Unii Europejskiej – „European Data Gateways”.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że UE ma potencjał, aby stać się światowej klasy centrum danych. Wymaga to jednak stworzenia sieci centrów danych na terytorium całej UE.

– W tym celu Unia Europejska powinna wykorzystać możliwości inwestycyjne prywatnych firm. Podejście oddolne do tworzenia europejskich centrów danych przyniosłoby korzyści obu stronom i przyspieszyłoby opracowywanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań cyfrowych – powiedział pełnomocnik premiera ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Wyraził również poparcie dla idei tworzenia międzynarodowych, transgranicznych partnerstw cyfrowych. Tak, aby usługi UE mogły być oferowane na skalę światową. Podkreślił także wartość współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej na rzecz wspólnych projektów cyfrowych, zwłaszcza w zakresie przechowywania i przetwarzania danych.
Ekologiczna cyfryzacja

Uzupełnieniem tegorocznych dyskusji było także zainicjowanie Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji (European Digital Green Coalition).

Powołująca ją deklaracja zachęca europejskie firmy do zaangażowania sektora ICT na rzecz obniżania emisyjności, gospodarki o obiegu zamkniętym i redukcji zanieczyszczeń środowiska. Każda europejska firma, która spełnia określone w niej wymogi, może przystąpić do koalicji.

Digital Day 2021 poprowadził Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego wraz z prezydencją portugalską w Radzie UE.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/digital-day-2021–cyfrowe-wyzwania-ue