Internet eIDAS rozporządzenie

speed testy

speed testy

Przegląd rozporządzenia eIDAS – ostatni dzwonek

27.08.2020

Zachęcamy do udziału w – ogłoszonych przez Komisję Europejską – konsultacjach publicznych rozporządzenia eIDAS.
Mężczyzna piszący na laptopie – widok dłoni. Na pierwszym planie nałożona grafika kłódka – symbolizująca cyberbezpieczeństwo.

Propozycje zmian może zgłosić każdy.

Ważna sprawa

Pełna nazwa konsultowanego dokumentu to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących usługi zaufania w państwach członkowskich. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2016 r. Regulacja wprowadziła jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania.

Prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat rozporządzenia, doświadczeń z jego funkcjonowania oraz ewentualnych propozycji zmian, w tym także w zakresie elektronicznej identyfikacji.

Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które rozporządzenie eIDAS ma bezpośredni wpływ, czyli dostawców usług. Swoje spostrzeżenia mogą zgłaszać przede wszystkim użytkownicy.

Weź udział

Dlatego zachęcamy wszystkich, dla których ważne są usługi takie jak elektroniczne podpisy i pieczęci, do udziału w konsultacjach. Szczególnie zależy nam na głosie osób, które w praktyce – przy korzystaniu lub tworzeniu usług cyfrowych w Polsce – wykorzystują przewidziane rozporządzeniem narzędzia. Liczymy na Państwa uczestnictwo.

Uwagi można zgłaszać poprzez dostępny na stronie Komisji Europejskiej formularz online. Tam także znajdziecie Państwo informacje o szczegółach inicjatywy KE.

UWAGA: Dla instytucji, które korzystają z podpisu w charakterze tzw. strony ufającej dostępny jest osobny formularz.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji o konsultacjach.

zrodlo: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/przeglad-rozporzadzenia-eidas–ostatni-dzwonek