Internet konsultacje społeczne z NGO

internet prędkość

internet prędkość

Internet konsultacje społeczne z NGO

Chcemy poznać potrzeby i oczekiwania organizacji pozarządowych dotyczące współpracy z administracją rządową w zakresie informatyzacji. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.
Grafika w odcieniach koloru zielonego. Na obrazku widzimy ludzi, którzy konsultują ze sobą projekt. Dwójka siedzi przy biurku z laptopami. Dwójka stoi przy powiększonym smartfonie, a jeden człowiek pokazuje coś na tablicy.

Konsultacje dotyczą „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024”.
Weź udział

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) do udziału w konsultacjach. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Biorąc udział w spotkaniu online – 6 lipca 2021 r., godz. 11.00.

Zgłoś się do 1 lipca na adres: [email protected]. (w treści zgłoszenia podaj informację, czy chcesz skorzystać z czasu na wypowiedź).

2. Przekazując opinie poprzez formularz (załącznik poniżej) – do 11 lipca 2021 r.

Wypełniony dokument prześlij na adres: [email protected].

Więcej informacji:
e-mail: [email protected]
telefon: (22) 245 55 05

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-dla-ngo