Internet liderzy transformacji

internet prędkość

internet prędkość

Z liderami transformacji o otwieraniu danych

25.02.2021

– W zakresie otwierania danych skutecznie rywalizujemy z najlepszymi w Unii Europejskiej – powiedział minister Adam Andruszkiewicz podczas spotkania „Liderzy Transformacji”.
Grafika wektorowa – młody mężczyzna stojący przed ekranem (po jego prawej stronie mównica, na której stoi laptop) wskazujący dłonią na prezentowane na ekranie dane.

„Liderzy Transformacji” to spotkanie realizowane we współpracy z Impact, GovTech Polska oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Inicjatywa skierowana jest do najwyższej kadry menedżerskiej i ma na celu ułatwienie dyskusji w gronie liderów cyfryzacji w polskim sektorze publicznym. Jednym z tematów czwartkowego spotkania był program otwierania danych publicznych.

Z liderami transformacji o otwieraniu danych

Europejska czołówka

– Rozpoczęliśmy w 2016 r. od Programu Otwierania Danych Publicznych, którego realizacja zakończyła się w 2020 r. Obecnie kontynuujemy i rozwijamy kierunki strategiczne w Programie Otwartych Danych na lata 2021-2027 – powiedział minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – W zakresie otwierania danych skutecznie rywalizujemy z najlepszymi w Unii Europejskiej – dodał.

W rankingu Komisji Europejskiej „Open Data Maturity 2020”, który ocenia poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych, Polska po raz pierwszy jest liderem (tzw. trendsetterem).

Przed 2017 r. byliśmy w grupie „obserwatorów” i dzięki skutecznemu wdrażaniu Programu Otwierania Danych Publicznych dynamicznie awansujemy.

Cztery lata temu przeszliśmy do grupy tzw. „szybko awansujących”, a od roku jesteśmy w europejskiej czołówce. Naszym celem jest tworzenie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne, wynikające z otwartych danych, są dostrzegane i przekładają się na budowę innowacyjnych rozwiązań, modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych.

Efektywne decyzje

– Udało nam się zbudować dużą bazę na portalu www.dane.gov.pl. Coraz więcej instytucji dołącza do nas, udostępnia dane. Co ważne, także coraz więcej polskich przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że warto podejmować decyzje biznesowe w oparciu o dane – powiedział Adam Andruszkiewicz. – Chcemy wskazywać korzyści otwartych danych i pokazywać, dlaczego warto się na nich opierać. Decyzje podejmowane w oparciu o dostępność danych są o wiele bardziej efektywne i przynoszą lepsze rezultaty – wskazał sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Na portalu DANE.gov.pl udostępniamy ponad 19 500 zasobów – sprawdzonych, skatalogowanych i na bieżąco aktualizowanych danych z ponad 130 instytucji. Niektóre – dostępne na naszym portalu – zasoby są otwarte przez API, czyli kod używany przez programy komputerowe, który umożliwia ich wzajemną komunikację. Na portalu można znaleźć dane z zakresu takich obszarów jak zdrowie, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata, czy administracja publiczna.

źrodło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/z-liderami-transformacji-o-otwieraniu-danych