Internet małopolska cyfrowa gmina

internet prędkość

internet prędkość

Internet małopolska cyfrowa gmina

Już w poniedziałek rusza pierwszy nabór wniosków w wartym miliard złotych programie „Cyfrowa Gmina”. Udział w nim będą mogły wziąć m.in. 122 małopolskie gminy. W piątek w Olkuszu i Tarnowie z ich przedstawicielami spotkał się minister Janusz Cieszyński.
Zdjęcie ministra Janusza Cieszyńskiego w towarzystwie przedstawicieli gmin z Małopolski.

„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU.

Za chwilę pierwszy nabór

– „Cyfrowa Gmina” to program, którego budżet to miliard złotych z Funduszy Europejskich i który w całości przeznaczamy na cyfrowe wsparcie samorządów. To Wy – samorządowcy i samorządy jesteście najbliżej swoich mieszkańców. To u Was realizowane są usługi dla ludzi – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W spotkaniach w Olkuszu wzięli też udział m.in. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz. Do Tarnowa minister Janusz Cieszyński przyjechał na zaproszenie poseł Anny Pieczarki.

Program „Cyfrowa Gmina” kierujemy do wszystkich gmin w Polsce, pierwszy nabór rusza już w najbliższy poniedziałek (18 października). Będą mogły wziąć w nim udział m.in. 122 gminy z Małopolski. Pozostałe małopolskie samorządy (60) będą mogły zgłosić się w kolejnych naborach.

Tylko w pierwszym naborze na wsparcie małopolskich samorządów przeznaczamy ponad 38 milionów zł.

W sumie na całe województwo małopolskie, we wszystkich naborach – niemal 60 milionów.

Za otrzymane w ramach „Cyfrowej Gminy” pieniądze samorządy będą mogły sfinansować m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, kupić sprzęt komputerowy dla jednostek podległych, przygotować urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami – wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urzędy w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.

– To od Was będzie zależało, na które z tych działań przeznaczycie te pieniądze. Jedno działanie będzie obowiązkowe – audyt cyberbezpieczeństwa. Chcemy stworzyć mapę cyberbezpieczeństwa samorządów w Polsce i mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu wzmocnimy techniczny i kompetencyjny potencjał gmin do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa – mówił małopolskim samorządowcom minister Janusz Cieszyński.

Do 2 milionów

– Każda gmina, która weźmie udział w programie, może liczyć na wsparcie – minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna – 2 000 000 zł – mówi minister Janusz Cieszyński. – Przygotowany przez nasz rząd program pomoże wyrównać możliwości samorządów w zakresie cyfryzacji. Wysokość wsparcia będzie zależeć od wielkości, liczby mieszkańców i zamożności gminy, czyli tzw. wskaźnika podatkowego G. Dzięki takiemu podejściu wyrównujemy szanse mniej zamożnych gmin – dodaje.

Nabór wniosków prowadzić będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zasady rozliczania projektu przygotowaliśmy tak, by samorządowcy mieli jak najłatwiej. To 100% finansowania, bez wkładu własnego, łatwe rozliczenie, a także możliwość refinansowania wydatków poniesionych od lutego 2020 r.

Wszystkie szczegóły programu „Cyfrowa Gmina”, wzory dokumentacji, numer infolinii dla samorządowców można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gov.pl/cppc.
Zachęcamy do składania wniosków w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Przypominamy, startujemy już w najbliższy poniedziałek – 18 października.
Cyfrowa Małopolska

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa małopolskiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W jego ramach realizujemy w Małopolsce inwestycje szerokopasmowe. Łączna wartość projektów to prawie 421 milionów złotych, wartość dofinansowania – ponad 242 miliony, a łączna liczba gospodarstw domowych, które w wyniku tych działań będą miały (wiele już ma) dostęp do szybkiego internetu to 120 296.

Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego.

W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji dofinansowanie dostały wszystkie 182 małopolskie gminy, na łączną kwotę prawie 13 milionów złotych. Dzięki temu wsparcie trafiło do 1169 szkół – 5607 uczniów i 811 nauczycieli, a dzięki tym środkom w województwie małopolskim kupiono łącznie 5 534 komputerów i 531 tabletów.

W ramach programu Zdalna Szkoła+ dofinansowanie dostało 181 gmin, na łączną kwotę prawie 16,5 miliona złotych. Dzięki temu wsparcie trafiło do 1175 szkół – 6600 uczniów i 1037 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. małopolskim zakupiono łącznie 7213 komputerów i 485 tabletów.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/malopolska-cyfrowa-gmina