Internet o cyfryzacji na Konwencie Marszałków Województw RP

internet prędkość

internet prędkość

O cyfryzacji na Konwencie Marszałków Województw RP

24.02.2021

Podsumowanie ubiegłego roku w obszarze cyfryzacji oraz prezentacja założeń europejskiego Kodeksu Usług Cyfrowych – o tym na środowym Konwencie Marszałków Województw RP mówił minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
Widok (zrzut) ekranu komputera, na którym widoczni są wszyscy uczestnicy spotkania – Konwentu Marszałków Województw RP. Wśród nich minister Adam Andruszkiewicz.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Podsumowanie i plany

– Polskie społeczeństwo chce być e-społeczeństwem, o czym świadczy chociażby liczba profili zaufanych. Zmierzamy do 10 milionów PZ – powiedział minister Adam Andruszkiewicz. – Procesy zinformatyzowania społeczeństwa przyspieszyła pandemia. Staliśmy się cyfrowymi obywatelami, którzy na co dzień załatwiają swoje sprawy online – dodał.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przypomniał też, że w okresie epidemii koronawirusa przekazaliśmy niemal 200 tysięcy sztuk sprzętu multimedialnego dla polskich szkół.

Mówiąc o planach wspomniał e-doręczenia, które – jak powiedział – są rewolucyjnym projektem, który kontakt pomiędzy obywatelem a urzędem całkowicie sprowadzi do formy online.

Ważne zmiany

Adam Andruszkiewicz przedstawił też założenia europejskiego Kodeksu Usług Cyfrowych oraz wstępne uwagi rządu RP do tej propozycji aktu prawnego regulującego funkcjonowanie mediów społecznościowych w Unii Europejskiej.

– Rynek cyfryzacji postępuje niezwykle szybko na świecie. W Unii Europejskiej od dłuższego czasu toczą się dyskusje jak zaktualizować prawo unijne w zakresie chociażby dostawców usług cyfrowych czy też platform społecznościowych.

Celem rządu RP, w kontekście projektu Kodeksu Usług Cyfrowych, jest zagwarantowanie obywatelom pełnej wolności oraz bezpieczeństwa w internecie. Te kwestie ma właśnie uregulować unijny dokument Digital Services Act (DSA). Prace nad nim potrwają do końca 2021 roku – powiedział sekretarz stanu w KPRM.

W ramach Konwentu Marszałków Województw RP kontynuowana będzie również dyskusja nad stanowiskiem samorządów w sprawie powstających przepisów Unii Europejskiej dotyczących obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku cyfrowym.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/o-cyfryzacji-na-konwencie-marszalkow-wojewodztw-rp