Internet portal sztucznej inteligencji

internet prędkość

internet prędkość

Internet: portal sztucznej inteligencji

Jeśli szukacie aktualnych informacji, dokumentów lub rekomendacji dotyczących sztucznej inteligencji (AI) – od dziś zaglądajcie na nasz portal GOV.pl/AI.

Jesteś przedsiębiorcą lub urzędnikiem, a może po prostu interesujesz się wdrażaniem rozwiązań opartych na nowych technologiach? Nasz portal jest właśnie dla Ciebie.
W jednym miejscu

Droga Polski do AI, AI w Europie, przykłady wdrożeń, poradniki, materiały edukacyjne, informacje o finansowaniu – wszystko to znajdziecie na naszym portalu GOV.pl/AI.

– Naszym celem było zebranie i wytworzenie zbioru dobrych praktyk, które wspomogą i ułatwią administracji centralnej oraz przedsiębiorcom wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a także ich popularyzację w tej grupie – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Na portalu podpowiadamy, jak można wykorzystać AI, dbając o zgodność prawną i bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że dzięki temu zmotywujemy kolejne grupy zainteresowanych do realizacji wdrożeń opartych na sztucznej inteligencji – dodaje.

Na GOV.pl/AI znajdziecie m.in. „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. To dokument, który opisuje działania i cele – jakie Polska powinna wdrożyć i osiągnąć w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.) – mające służyć rozwojowi polskich społeczeństwa, gospodarki i nauki w obszarze sztucznej inteligencji.

To nie wszystko. Na naszym portalu znajdziecie też m.in. opis ekosystemu AI w Polsce, w Europie i na świecie. Warto tam zajrzeć!

Grupa Robocza ds. AI

Na portalu publikujemy też informacje o pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji, która powstała z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI – w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych.

Działania Grupy Roboczej oparte są o „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”oraz o „Skoordynowany plan dla sztucznej inteligencji” Komisji Europejskiej.

Obecnie grupa działa w następującym zakresie:

Podgrupa ds. badań, innowacyjności i wdrożeń
Podgrupa ds. umiejętności cyfrowych
Podgrupa ds. ram polityki
Podgrupa ds. etyki i prawa
Podgrupa ds. globalnego zasięgu
Podgrupa ds. danych
Podgrupa ds. bezpieczeństwa
Podgrupa ds. robotyki
Podgrupa ds. transportu i mobilności
Podgrupa ds. zdrowia
Podgrupa ds. środowiska
Podgrupa ds. rolnictwa
Podgrupa ds. sektora finansowego
Podgrupa ds. energetyki

Grupa pracuje pod kierunkiem Anny Białej, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Koordynatorem grupy jest Halszka Suszek-Borowska – naczelnik Wydziału Projektów Innowacyjnych w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych KPRM.

Zasoby portalu będziemy sukcesywnie uzupełniać, zgodnie z pojawiającymi się nowymi szkoleniami, dofinansowaniami i publikacjami Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz do wysyłania nam swoich sugestii, co do zawartości portalu – na adres [email protected]

Zapraszamy na GOV.pl/AI!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/juz-jest–portal-sztucznej-inteligencji