Internet pracownia aktywnego korzystania z technologii

W ramach unijnego projektu „PAKT – Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii”, w Łodzi otwarto pierwszą pracownię. „Projekt zakłada stworzenie nowatorskiej pracowni oraz przygotowanie oferty warsztatów i szkoleń. Kolejne pracownie powstaną w Tarnowie, Olsztynie i Wrocławiu” – poinformował Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.
W Łodzi powstała pierwsza w Polsce Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii

Otwarcie pierwszej pracowni PAKT jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji i wymiany doświadczeń odnośnie roli nowoczesnej edukacji i rozwoju kompetencji cyfrowych, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Minister Cieszyński zaznaczył, że kompetencje cyfrowe i edukacja w tym kierunku jest konieczna nie tylko dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z tym obszarem. „Za chwilę okaże się, że nie można być dobrym historykiem czy polonistą, nie wiedząc, jak poruszać się w cyberprzestrzeni. Chcemy dać ludziom możliwość zagłębienia się w ten temat i zrozumienia, w jaki wielu obszarach te kompetencje będą nam potrzebne” – dodał.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali m.in.: Prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło z Politechniki Łódzkiej, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Politechniki Łódzkiej, Hubert Gęsiarz. Odczytano również komentarz Angeli Martinex Sarasoli – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej:

„Inwestycje w edukację są gwarantem trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego. Projekty dojrzałe i perspektywiczne,jak sfinansowane z budżetu UE w kwocie ponad 28 milionów złotych Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii to najlepszy przykład na realizację idei europejskiej spójności, wzrostu innowacyjności i budowania wysoko wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego”.

Inwestycja kosztowała 28 mln zł i została sfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Liderem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Partnerzy projektu to Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie RobiszTo i Fundacja Miasta w Internecie. Dofinansowanie do projektu wyniosło aż 28 mln PLN.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/w-lodzi-powstala-pierwsza-w-polsce-pracownia-aktywnego-korzystania-z-technologii