Internet prestiżowa nagroda dla T-Mobile

internet prędkość

internet prędkość

Internet prestiżowa nagroda dla T-Mobile

T-Mobile na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce

27 maja z okazji Europejskiego Miesiąca Różnorodności po raz pierwszy została zaprezentowana lista pracodawców, którzy są najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich. Wśród wyłonionych podmiotów znalazło się także

T‑Mobile, dla którego różnorodność oraz tolerancja stanowią fundament wartości całej firmy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami za pomocą narzędzia Diversity IN Check po raz pierwszy sprawdziło stopień dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. FOB, jako koordynator Karty Różnorodności chce w ten sposób wesprzeć działania i starania na rzecz budowania włączającego rynku pracy. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Jednym z docenionych podmiotów jest T-Mobile, które od lat działa na rzecz budowania polityki różnorodności i włączenia, która jest zarazem fundamentem kultury otwartości w T‑Mobile.

W różnorodności siła T-Mobile

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że nasze działania zostały docenione przez FOB i partnerów badania Divesity IN Check. To dla nas bardzo ważne, ponieważ różnorodność jest nieodzownym filarem naszych działań i wyznawanych wartości oraz powodem, dla którego w ostatnim czasie podjęliśmy w T‑Mobile szereg działań, mających na celu promocję idei diversity w naszej organizacji. – tłumaczy Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska – Wierzymy, że w myśl zasady „wielość perspektyw to lepsze rozwiązania”, nasza różnorodność jest podstawą innowacyjnego podejścia do wszystkich pracowników,

Klientów i Klientek, osób będących partnerami biznesowymi i kontrahentami T-Mobile. Dlatego też w zeszłym roku uruchomiliśmy w naszej organizacji projekt „We <3 diversity. Siła różnorodności” – ponieważ chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy, zarówno obecni jak i przyszli, czuli się szanowani w firmie, a klienci bezpieczni i mile widziani. Zawsze, niezależnie od tożsamości, wieku, czy pochodzenia.

W ramach projektu „We <3 diversity. Siła różnorodności” T‑Mobile podjęło różnorodne działania mające na celu promowanie różnorodności oraz inkluzywności w organizacji, m.in. podpisało Deklarację, w której firma zobowiązała się do tworzenia organizacji otwartej i tolerancyjnej. Operator na co dzień współpracuje także z think-tankiem Diversity Hub, z którym m.in. wspólnie zorganizował Tydzień Wartości w firmie. Przez ten czas wszyscy pracownicy firmy mogli wziąć udział w serii szkoleń dotyczących m.in. tego jak ważna jest akceptacja, wzajemny szacunek czy tolerancja.

Diversity IN Check

Diversity IN Check to pierwsze tego typu badanie, które ma na celu sprawdzenie stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością. Pytania w kwestionariuszu badania podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Za realizację badania odpowiada Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeprowadzenie badania wsparło grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna. Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek.

źródło: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2021/05/t-mobile-na-liscie-pracodawcow-najbardziej-zaawansowanych-w-zarzadzaniu-roznorodnoscia-i-inkluzja-w-polsce.html